פריט : 24

מהרש"א על מסכתות ביצה ויבמות דפוס ראשון

באזל [ש"ס, 1600]. ספר יקר המציאות

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $15,000

מהרש"א על מסכתות ביצה ויבמות דפוס ראשון

באזל [ש"ס, 1600]. ספר יקר המציאות

 

 

חידושי הלכות לרבינו שמואל אליעזר אידלש – המהרש"א, על מסכתות ביצה ויבמות – דפוס ראשון. נדפס בחיי המהרש"א. עותק שלם במצב טוב.

 

 

ספר זה הוא הספר השלם הראשון שנדפס מרבינו המהרש"א. (קדם לו רק קונטרס בן 6 דפים, שנדפס בפראג שנ"ח, הכולל חי' על מסכת יבמות דפים ב'-י"ג בלבד).

 

 

חידושי המהרש"א נכתבו ברוח הקודש

חידושי המהרש"א על הש"ס, נודעו בעמקותם וחריפותם לאמיתה של תורה, והתקבלו בכל תפוצות ישראל כיסוד היסודות של לימוד הפשט האמיתי בגמרא, רש"י ותוספות.

 

 

גדולי ישראל הרבו לשבח ולהלל את החיבור, 'שהוא לנו למאיר עינים בכל הש"ס' (שו"ת נובי"ת אבן העזר סי' ל"א), עד שאמרו שהוא התחבר ברוח הקודש (שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל מווילעדניק בדרוש לחג הסוכות בשם הבעש"ט, וכן כתב בעל פרי מגדים, בספרו ראש יוסף פסחים כז, א). ובעל חזון איש כתב באגרותיו שלא יפה עשו הדור האחרון אשר עזבו את לימוד המהרש"א, ומאז אבדו את ידיעת הפשט והתרגלו בקלות העיון (קובץ אגרות חזו"א ח"א מכתב א').

 

 

חידושי המהרש"א נדפסו בחייו על פי בקשת התלמידים, ונדפס לפי סדר לימוד המסכתות בישיבת המהרש"א, ללא הזכרת שם מחברו המהרש"א.

 

 

חידושי המהרש"א לא נדפסו בחטיבה אחת, הדפסתם נמשכה למעלה משלושים שנה עד שנעשה לספר שלם, ולימים לחלק בלתי נפרד מהגמרות.

 

 

 

באזל [ש"ס 1600] דפוס ראשון. ספירת דפים: נ דף. 

 

ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 65.

 

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×