פריט : 23

יסוד היסודות של לימוד אגדות הש"ס

חידושי אגדות למהרש"א – דפוס ראשון

 

לובלין שפ"ז [1627]

ספר יקר המציאות ביותר

מחיר פתיחה: $30,000
|
הערכה: $50,000 - $70,000

יסוד היסודות של לימוד אגדות הש"ס

חידושי אגדות למהרש"א – דפוס ראשון

 

לובלין שפ"ז [1627]

ספר יקר המציאות ביותר

 

ביאורים על האגדות בש"ס מאת רבינו שמואל אליעזר אידלש – המהרש"א. הכרך הראשון מחידושי אגדות מהרש"א שהובא לדפוס.

 

 

נדפס בחיי המהרש"א עם הקדמתו, והוגה על ידי אחיו רבי שאול שמעון מלובלין.

 

עותק שלם ויפה – ספר יקר המציאות ביותר, בפרט במצב כזה.

 

בהקדמתו החשובה מבאר המהרש"א את יסודות חיבורו בביאור אגדות הש"ס, לבאר איך הוציאו חז"ל את הדרשות מהפסוקים, וכן לפרש את הנמשל בדבריהם שנכתבו פעמים רבות במליצה וברמז.

 

 

לימים צורף הספר לגמרא, ונעשה לחלק אינטגרלי מכל מהדורות התלמוד.

 

רבינו שמואל אליעזר אידלש – המהרש"א (שט"ו-שצ"ב) מגדולי רבותינו האחרונים ומגדולי המפרשים, שימש כרב באוסטראה, ועמד בה בראש ישיבה חשובה. חידושיו על הש"ס המחולקים לחידושי הלכות וחידושי אגדות, הם מאבני היסוד של הבנת דברי הגמרא ודברי רש"י ותוספות.

 

 

חידושי המהרש"א נכתבו ברוח הקודש

גדולי ישראל הרבו לשבח ולהלל את החיבור, 'שהוא לנו למאיר עינים בכל הש"ס' (שו"ת נובי"ת, אבן העזר סי' ל"א), עד שאמרו שהוא התחבר ברוח הקודש (שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל מווילעדניק בדרוש לחג הסוכות בשם הבעש"ט, וכן כתב בעל פרי מגדים, בספרו ראש יוסף פסחים כז, א).

 

חידושיו על אגדות הש"ס הם היסוד שביסודות לימוד האגדתות, 'וממנו יקחו הדרשנים ובעלי הפרשי"ם הדביקוהו ליסוד דרושיהם' (לשון החיד"א בשם הגדולים).

 

 

החידושים הם על מסכתות: ברכות, שבת ומעט על משניות זרעים, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, נדרים, סוטה, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות, עבודה זרה, הוריות, זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינין, תמיד, מדות, כלים, נגעים, נידה, ידים, עוקצין.

 

 

 

לובלין שפ"ז [1627] דפוס ראשון. ספירת דפים: [1], קכה: כח, ז, כ, מד דף. גודל: 29 ס"מ. מצב: תיקונים קלים בשער, שולי דפים בודדים חתוכים. מלבד זה מצב טוב. ספר מהרש"א הוא מספרי הלימוד השימושיים ביותר, ומפליא למצוא עותק במצב כמו העותק שלפנינו. כריכת חצי עור חדשה.

 

 

בעלים קודמים: העותק היה שייך לרבי מרדכי גומפיל שנאבר – תלמיד בעל קרבן העדה, תלמיד חכם, רופא אומן (נודע בשם פרופ' לוויזון), מקורב למלכות ומחבר ספרים. הספר נתרם על פי צוואתו לקלויז הגדול באלטונה (ראה חכמי אה"ו, עמ' 93).

 

 

ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 67.

 

 

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×