פריט : 25

שלחן של ארבע לרבינו בחיי

מנטובה רע"ד [1514] בערך

מחיר פתיחה: $6,000
|
הערכה: $8,000 - $12,000

שלחן של ארבע לרבינו בחיי

מנטובה רע"ד [1514] בערך

 

 

ספר יסודי בהלכות ברכות ועניני האכילה והסעודה, משולב בעניני הלכה, אגדה, מוסר ודרך ארץ, וקבלה.

 

 

חיבור ייחודי ולא מצוי בין חיבורי רבותינו הראשונים, מאת רבינו בחיי ב"ר אשר אבן חלאוה.

 

 

הספר מסודר בארבעה שערים, בשער הרביעי עוסק הספר בענין סעודת הצדיקים לעתיד לבוא ותחיית המתים.

 

 

ספר יסודי בדיני ברכות וכל עניני האכילה, הובא כמה פעמים בספר 'בית יוסף' לרבינו יוסף קארו.

 

 

רבינו בחיי ב"ר אשר  (נפטר סמוך לשנת ה' אלפים ק') מגדולי פרשני התורה, ומגדולי המקובלים הראשונים. חי בעיר סרגוסה שבספרד במאה הראשונה לאלף השישי. היה תלמידו המובהק של הרשב"א ודרך בדרך הקבלה של הרמב"ן. בספריו מביא מדברי המקובלים, וכן מדרשי חז"ל שכיום לא ידועים.

 

 

בקולופון הוצאה זו, יוחס בטעות הספר לרמב"ן.

 

 

הספר נדפס באותו זמן עם כמה שינויים, עותק זה הוא מן העותקים המתוקנים.

באותם שנים נדפס הספר במקביל בקושטא, מהדורת קושטא גם מתוארכת על ידי הביבליוגרפים לשנת רע"ד בערך.

 

 

[מנטובה רע"ד 1514, דפוס שמואל בן מאיר לטיף]. מספור דפים: [14] דף. גודל: 18.3 ס"מ. נדפס ללא שער באותיות מרובעות.

 

 …………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×