פריט : 73

ספר יסוד: שו"ת מהר"ם מרוטנבורג

דפוס ראשון – קרימונא שי"ז [1557]

 

חתימת יד־קדשו של הבעל שם ממיכלשטאט

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $20,000

ספר יסוד: שו"ת מהר"ם מרוטנבורג

דפוס ראשון – קרימונא שי"ז [1557]

 

חתימת יד־קדשו של הבעל שם ממיכלשטאט
 
שאלות ותשובות מאת רבינו מאיר מרוטנבורג – מגדולי חכמי הראשונים.
רבינו מאיר מרוטנבורג (ד"א תתק"ע בערך- ה"א נ"ג) מגדולי הראשונים, חי בסוף תקופת בעלי התוספות, "ראש ישיבת כל ארץ צרפת" (לשון המאירי). על גדולי תלמידיו נמנים: רבינו הרא"ש, המרדכי, בעל שערי דורא, בעל הגהות מיימוניות, ובעל תוספות טוך. בסוף ימיו, נתפס על ידי השר והושם במאסר, ונפטר בבית הסוהר.
ידועים שני קבצים עיקריים מתשובות המהר"ם מרוטנבורג: הראשון הוא הספר שלפנינו המכונה בספרי הפוסקים תשובות מהר"ם דפוס קרימונא או תשובות מהר"ם הקצרות (כי רוב התשובות בקובץ זה הן תשובות קצרות), והשני הוא תשובות מהר"ם דפוס פראג שס"ח, הנקרא גם שו"ת מהר"ם מרוטנבורג הארוכות.
מעבר לשער חתימת יד קדשו של הבעל שם ממיכלשטאט:
"קניתי בעד ג' ר"ט והוא הספר יקר וחשוב זעקליב [=זעקיל ליב] מיכעלשטטאדט".
איש פלאות ופועל ישועות היה הצדיק רבי זעקל ליב וורמסר אב"ד מיכלשטאט (תקכ"ח-תר"ח) בצעירותו היה תלמידו של הגאון רבי נתן אדלר, וממנו קיבל כנראה את ההשפעה לעסוק בתורת הקבלה. שמו נישא בכל רחבי אשכנז כ'בעל שם' המחולל נפלאות, ואלפים פנו אליו בבקשת מזור וישועה. הוא הבטיח כי מי שיתפלל על קברו יתקבלו תפילותיו, ועד היום עולים למיכלשטאט להתפלל על מצבתו (ראה קברי צדיקים באשכנז עמ' 126). כתביו וחידושיו נדפסו בספר 'בעל שם ממיכלשטאט' (הוצאת מכון ירושלים).
קרימונא שי"ז [1557] דפוס ראשון. ספירת דפים: קח, [15] דף. גודל: 19 ס"מ. מצב: טוב. שוליים עליונים קצוצים מעט, בחלקן פגיעה בכותרת. מעט כתמי דיו בשער. בדפים אחרונים חורים זעירים. כריכת עור חדשה.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד, מס' 263.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×