פריט : 74

שו"ת מהר"ם אלשיך

דפוס ראשון – ויניציאה שס"ה [1605]

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000

שו"ת מהר"ם אלשיך

דפוס ראשון – ויניציאה שס"ה [1605]

 

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה מאת רבי משה אלשיך – האלשיך הקדוש.
רבינו האלשיך הקדוש (רס"ח לערך-ש"ס) תלמידו המובהק של רבינו יוסף קארו, נסמך ממנו להוראה, והוכתר בשם 'הרב המוסמך'. בתורת הנסתר קיבל מהאר"י הק'. היה חבר בבית הדין הגדול בצפת. עמד בראשות שתי ישיבות והרביץ תורה תלמידים, ומגדולי תלמידיו בנגלה היה המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל.
הספר כולל מאה וארבעים סימנים בעניני יורה דעה, אבן העזר וחשן משפט, ותשובה אחת (סי' ק"י) יסודית וידועה ביותר בעניני אורח חיים העוסקת בענין אתרוגים מורכבים, אשר כל מי שהתעסק בענין זה מביא מדבריו.
הש"ך בספרו על חושן משפט מביא עשרות פעמים! מדברי האלשיך בתשובותיו.
תשובות מהר"ם אלשיך הם מקור נכבד לתולדות עיר הקדש צפת בימי זוהרה, אותה הוא מכנה בתשובותיו 'עיר אלוקינו' (סי' נג, צו).
ויניציאה שס"ה [1605] דפוס ראשון. הובא לדפוס על ידי בנו רבי חיים אלשיך. ספירת דפים: [1], רמג דף. גודל: 19 ס"מ. מצב: טוב, מעט כתמים בהירים. כריכה חדשה.
חתימת בעלים איטלקית: "הצעיר חיים טריווש"
.
……………………………… …
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×