פריט : 101

מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל
מראדזמין – תרס"ט [1908]
 
"כולנו יחד נעבוד למען ה' ותורתינו הקדושה"

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל
מראדזמין – תרס"ט [1908]
 
"כולנו יחד נעבוד למען ה' ותורתינו הקדושה"
 
מכתב תקיף מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל מראדזמין, נגד ארגון האליאנס, אשר החלו להרים ראש ולפגוע בכל רוח היהדות,
"וגם עד עיר קדשינו ירושלים הגיעו, להרוס ולקעקע את היהדות וחינוך הבנים באופן מבהיל, איום ונורא הדבר הזה ומי יכילנו".

 

מכתב ארוך – שני עמודים וחצי – כתוב בכתב־יד קליגרפי נאה ובסופו שורה בעצם כתב־יד האדמו"ר וחתימתו:
"דו"ש וש"ת בלונ"ח [דורש שלומו ושלום תורתו בלב ונפש חפצה]
מצפה לישועות ישראל במהרה, אהרן מנחם מענדל בהרה"ק זצלה"ה זי"ע חופ"ק הנ"ל".

 

במכתבו משבח האדמו"ר את הפעולות החשאיות הנעשות, ומציע להקים ועד קבוע בקושטא לפעול אצל השלטונות. בהמשך כותב שבהיותו נשיאי כולל פולין הוא יפנה לירושלים במטרה לאחד את כל הכוללים בירושלים לפעול "לזכות אלפי ישראל שיפקחו עיניהם, מבלי להמשך אחרי המשובה הנוראה לגדור הפרצות ולהוסיף לחזק עמודי הדת… ביתר תוקף ועוז".
הרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין (תר"כ-תרצ"ד), מגדולי אדמור"י פולין. התחנך אצל סבו הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין ואצל בעל 'אבני נזר'. היה גדול בתורה, חריף מפולפל, משנת תרס"ג כיהן כאדמו"ר והצטיין בעזרתו למען הכלל והפרט. עמד בראש נשיאות קופת רבי מאיר בעל הנס ועשה רבות למען הישוב בארץ ישראל. בשנת תרפ"ט ביקר בארץ ויזם את העמדת המחיצה בין נשים לגברים בכותל. נפטר ללא זש"ק. מחיבוריו נדפסו: קונטרס חינוך הבנים, עלים לתרופה, וצמח מנחם.
ראדזמין, ה' חיי [שרה] ס"ט [כ"ה חשון תרס"ט]. דף מקופל, כתוב על גבי שני עמודים וחצי. גודל: 13X20 ס"מ. מלבד כתם מים במרכז הדף, במצב טוב.
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 

אוסף אגרות מיוחד

מלחמת גדולי ישראל
למען שמירת צביון הרבנות ומוסדות החינוך בארץ ישראל

 

 

כשהחלו לנשוב רוחות זרות בכרם ישראל, אחד הדברים הראשונים שפעלו הארגונים החפשיים, היה למוטט את מוסד הרבנות המסורתית ומוסדות התורה החרדים ההולכים בדרך ישראל סבא, ולהציב שם רבנים נאורים שיתמכו בדרכם ובמוסדותיהם.
בתקופה שאנו דנים בה, ארץ־ישראל הייתה תחת שלטון האימפריה העות'מאנית שמרכזה היה בקושטא.
לידי רבה של קושטא ה'חכם באשי' העניק השלטון סמכויות רחבות והשפעה עצומה, ולמעשה הוא שימש כראש הקהילות היהודית בכל רחבי האימפריה (ובכלל זה ארץ־ישראל) ונציגם מול השלטונות, וכך למעשה מינוי הרבנים בארץ ישראל היו נתונים להחלטתו.
בשנת תרס"ט הם הדיחו בהשפעתם את החכם באשי רבי משה הלוי ורצו למנות במקומו את ר' חיים נחום שהיה מהרבנים הנאורים, חניך האליאנס והאוניברסיטאות בפאריז.
גדולי ישראל ראו בכך פגיעה עצומה בעתידה הרוחני של ארץ ישראל ויצאו במלחמת חורמה, על צביונה החרדי של ארץ ישראל בכלל ועיר הקודש ירושלים בפרט.
בראש המערכה עמד רבי יצחק אייזיק הלוי בעל דורות הראשונים (תר"ח-תרע"ד) ומכתבים אלו ממוענים אליו.
לפניך אוסף מכתבים היסטוריים נדירים מאת גדולי הדור – מתנגדים, חסידים וספרדים, ביניהם הגר"ח הלוי סולובייצ'יק, האדמו"ר בעל 'אבני נזר', האדמו"ר בעל 'אמרי אמת', הגרח"ע גרודזנסקי מווילנא ועוד, מהם ניתן ללמוד פרק נכבד בהשקפתם הטהורה על מעמד הרבנות ומלחמתם העיקשת על שמירת קדשי ישראל.
חומר מקיף על מערכה זו של גדולי ישראל נמצא בספרו של רבי דוד קמינצקי שליט"א 'רבן של ישראל' על הגרח"ע גרודז'ינסקי (ירושלים תשפ"א) פרק י"ד.
"ענין הרבנות בישראל במובנו האמיתי – הוא להורות להעם תורת ה' ויראתו ולעשות ולקיים ולשמור את הדת, שזהו יסוד האומה וקיומה"
 
 
×