פריט : 98

ההשקפה הטהורה

מכתה היסטורי בכתב־יד גאון ישראל
רבי חיים הלוי סולובייצ'יק
 
אב"ד בריסק. תרס"ט [1908]

מחיר פתיחה: $25,000
|
הערכה: $30,000 - $50,000

ההשקפה הטהורה

מכתה היסטורי בכתב־יד גאון ישראל
רבי חיים הלוי סולובייצ'יק
 
אב"ד בריסק. תרס"ט [1908]

מכתב נרגש, מלא וגדוש בהשקפתו הטהורה של רבן של ישראל רבינו הגר"ח הלוי סולובייצ'יק, בעניין המערכה על שמירת היהדות הצרופה בדרך ישראל סבא וחשיבות מעמד הרבנים והשפעתם העצומה על שמירת קדשי ישראל.
במכתב זועק הגר"ח מדם לבו נגד הארגונים החופשיים אשר כל
"מחשבותיהם ומזימותיהם הוא רק להשחית ולבלע את הקדש".
מכתב ארוך ביותר – 35 שורות רחבות – ממכתביו הארוכים ביותר הידועים מהגר"ח בעצם כתיבת־ידו.
במכתב קורא הגר"ח לעורר את לב המון העם, כי כל מעשי הנאורים החופשיים נעשה במסווה ומשתמשים בשם הרבנות "להשחתת הדת ולעקירת בית ישראל" ובאמת "אין רבניהם כדאים להשוותם גם לאיש פשוט מאומתינו, לא בידיעת התורה ולא בשמירת הדת ולא בישרות ההנהגה".
ולכן מציע פעולות מעשיות, לשלוח שליח לעיר קושטא "להיות שמה בקביעות ולהרבות מעשיו בלי הרף ולא לשוב הביתה"!! עד שיצליח לפעולות אצל אגודות היראים בטורקיא וכן בפני השלטונות, "להצלת בית ישראל".
הגאון רבי חיים סולובייצ'יק (תרי"ג-תרע"ח), גאון הדורות האחרונים, ומגדולי מנהיגי דורו. הטביע את חותמו על דרך הלימוד הישיבתית, ורבים הלכו לאורו. "שר התורה הגאון החסיד האמתי רבם של כל ישראל, אשר נתן דרך בים התלמוד וסלל נתיבה חדשה בידיעת והבנת התורה לאמתה, והעמיד תלמידים למאות ולאלפים".
בריסק י"ד חשון תרס"ט [1908] דף גדול: 21X28 ס"מ. כתוב משני צידי הדף – 35 שורות, הכל בכתיבת־ידו וחתימתו. חיזוקי נייר בקיפולי דף, מצב טוב.
 
 

אוסף אגרות מיוחד

מלחמת גדולי ישראל
למען שמירת צביון הרבנות ומוסדות החינוך בארץ ישראל

 

כשהחלו לנשוב רוחות זרות בכרם ישראל, אחד הדברים הראשונים שפעלו הארגונים החפשיים, היה למוטט את מוסד הרבנות המסורתית ומוסדות התורה החרדים ההולכים בדרך ישראל סבא, ולהציב שם רבנים נאורים שיתמכו בדרכם ובמוסדותיהם.
בתקופה שאנו דנים בה, ארץ־ישראל הייתה תחת שלטון האימפריה העות'מאנית שמרכזה היה בקושטא.
לידי רבה של קושטא ה'חכם באשי' העניק השלטון סמכויות רחבות והשפעה עצומה, ולמעשה הוא שימש כראש הקהילות היהודית בכל רחבי האימפריה (ובכלל זה ארץ־ישראל) ונציגם מול השלטונות, וכך למעשה מינוי הרבנים בארץ ישראל היו נתונים להחלטתו.
בשנת תרס"ט הם הדיחו בהשפעתם את החכם באשי רבי משה הלוי ורצו למנות במקומו את ר' חיים נחום שהיה מהרבנים הנאורים, חניך האליאנס והאוניברסיטאות בפאריז.
גדולי ישראל ראו בכך פגיעה עצומה בעתידה הרוחני של ארץ ישראל ויצאו במלחמת חורמה, על צביונה החרדי של ארץ ישראל בכלל ועיר הקודש ירושלים בפרט.
בראש המערכה עמד רבי יצחק אייזיק הלוי בעל דורות הראשונים (תר"ח-תרע"ד) ומכתבים אלו ממוענים אליו.
לפניך אוסף מכתבים היסטוריים נדירים מאת גדולי הדור – מתנגדים, חסידים וספרדים, ביניהם הגר"ח הלוי סולובייצ'יק, האדמו"ר בעל 'אבני נזר', האדמו"ר בעל 'אמרי אמת', הגרח"ע גרודזנסקי מווילנא ועוד, מהם ניתן ללמוד פרק נכבד בהשקפתם הטהורה על מעמד הרבנות ומלחמתם העיקשת על שמירת קדשי ישראל.
חומר מקיף על מערכה זו של גדולי ישראל נמצא בספרו של רבי דוד קמינצקי שליט"א 'רבן של ישראל' על הגרח"ע גרודז'ינסקי (ירושלים תשפ"א) פרק י"ד.
"ענין הרבנות בישראל במובנו האמיתי – הוא להורות להעם תורת ה' ויראתו ולעשות ולקיים ולשמור את הדת, שזהו יסוד האומה וקיומה"

 

……………………………… …
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
×