פריט : 97

מכתב מצמרר מאת הרה"צ רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מיאשליסק הי"ד

על העינויים והסבל שעברו עם פלישת הגרמנים לסלובקיה – בארדיוב [תש"ב 1942]

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,000 - $2,000

מכתב מצמרר מאת הרה"צ רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מיאשליסק הי"ד

על העינויים והסבל שעברו עם פלישת הגרמנים לסלובקיה – בארדיוב [תש"ב 1942]

 

 

מכתב היסטורי מטלטל ומצמרר

תיעוד אחרון לקורות צדיקי שושלת צאנז בימי מלחמת העולם השניה

 

"אם באתי לספר את כל התלאות שעברו עלינו תקצר היריעה מהכיל"
מכתב מצמרר מאת הרה"צ רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מיאשליסק הי"ד על העינויים והסבל שעברו עם פלישת הגרמנים לסלובקיה – בארדיוב [תש"ב 1942]

 

רבי יחזקאל שרגא היה בעת כתיבת המכתב בן עשרים ואחת בלבד, והיה מאורס לבת דודו הרה"ק רבי חנה מקולשיץ.

 

במכתב נזכרים כמה וכמה מבני משפחת שושלת הלברשטאם שסופם הטראגי ידוע, ומכתב זה הוא מהעדויות האחרונות אודותם.
במכתבו המרטיט, מתאר רבי יחזקאל שרגא בתיאור חי ומפורט (התיאור דלהלן הוא חלקי) את מסע בריחתם מביתם עם פלישת הנאצים בעירום ובחוסר כל, ואת הצלת אביו האדמו"ר מעבודות כפיה בראש השנה בדרך נס. בהמשך מאריך לכתוב על כך שבהיותם דרים ביאשליסק בבית רבי לייזר לעזר (ממשפחת האדמו"ר רבי יעקב לייזער מפשעוורסק שהיה רב ביאשליסק באותה עת) באו נאצים לביתם והכו בהם נמרצות, כפו אותם לגלח את פאותיהם וזקנם ואף הכריחו אותם לכרוע על ברכיהם ברחוב במשך כמה שעות, תוך כדי שחובטים בהם בעיטות וסטירות ה"י.
רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם (תרפ"א-תש"ב) בן רבי אפרים דוד מיאשליסק (חתן הרה"ק רמ"מ מפריסטיק), בן רבי יחיאל נתן מבארדיוב, בן רבי משה מבארדיוב, בן רבי ברוך מגורליץ, בן הרה"ק רבי חיים מצאנז. היה מאורס לבת דודו הרה"ק רבי חנה מקולשיץ, אולם שניהם ומשפחותיהם נספו בשואה, הי"ד (
ראה דברי חנה השלם עמ' של"ד).
נכתב בבארדיוב, לשם נמלט רבי יחזקאל שרגא, כפי שמספר במכתבו. דף מקופל כתוב על גבי שלושה עמ'. 14X23 ס"מ. מצב טוב.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×