פריט : 78

הברייתא הקדומה ביותר

 

סדר עולם ומגילת תענית 

ויניציאה ש"ה [1545]

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000

הברייתא הקדומה ביותר

 

סדר עולם ומגילת תענית 

ויניציאה ש"ה [1545]

 

קובץ חיבורים יסודיים קדמונים:
סדר עולם רבא – סדר הדורות מבריאת העולם עד זמן אדריאנוס קיסר, מיוחס לתנא רבי יוסי בן חלפתא.
סדר עולם זוטא – סדר הדורות בקצרה, מבוסס על סדר עולם רבא עם השלמות, חובר בזמן הגאונים, והרמ"א מייחסו לרבי יוסף טוב עלם (מראשוני חכמי צרפת, היה פוסק ופייטן, קטע הפיוט 'חסל סידור פסח' חובר על ידו).
מגילת תענית – מאורעות ותאריכים שמחים שאירעו לעם ישראל שאסור באותם ימים להספיד ולהתענות.
מגילת תענית חוברה על ידי חנניה בן חזקיה וסייעתו (שבת יג, ב) כמאה שנה לפני חורבן בית שני, והיא כנראה הברייתא הקדומה ביותר שיש בידינו, במשך שנות התנאים נוספו בה עוד מאורעות ותאריכים.
סדר הקבלה להראב"ד – חיבור היסטורי יסודי לתולדות חכמי ישראל מאת רבינו אברהם בן דאוד הלוי – הראב"ד הראשון.
ויניציאה ש"ה [1545] דפוס שני. ספירת דפים: סב דף. גודל: 20 ס"מ. מצב: שיקומי רסטורציה בחלקו העליון של השער, ללא פגיעה בטקסט. כתמים בשוליים בדפים אחרונים.
בשער הספר חתימת
הגאון רבי יצחק לאמפרונטי (תל"ט-תקי"ז) מגדולי רבני איטליה בדורו, נודע בכל תפוצות ישראל בחיבורו הגדול 'פחד יצחק'.
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד, בהערות למס' 121.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×