פריט : 6

סדר תפלות מכל השנה
עם תהלים, מעמדות וספר מנהגים
אמשטרדם תע"ג [1713]
סידור נדיר ביותר, עותק מפואר –רחב שוליים

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $8,000 - $12,000
סדר תפלות מכל השנה
עם תהלים, מעמדות וספר מנהגים
אמשטרדם תע"ג [1713]
סידור נדיר ביותר, עותק מפואר –רחב שוליים
 
סדר תפלות מכל השנה כמנהג פולין, רייסן, ליטא פיהם ומעהרין – סידור עב כרס, עם תהלים ומעמדות וספר מנהגים לרבי אייזיק טירנא.
עותק מפואר ומהודר, עם שוליים רחבים, שערים מיוחדים, לסידור, תהלים, מעמדות ומנהגים.
סידור נדיר מאוד, בפרט בשלמות, אינו בספריה הלאומית בירושלים, בעותק הסרוק בספריה הלאומית מספריית ולמדונה, אין תהלים, מעמדות ומנהגים.
 
סידור מושלם ומקיף הכולל, מלבד תפילות לכל ימות החול, שבתות ומועדים: יוצרות, סליחות, תחינות, פרקי אבות, הגדה של פסח, זמירות שבת ותיקוני שבת, תהלים, מעמדות ומנהגים.
אמשטרדם תע"ג [1713] דפוס שלמה פרופס.

ספירת דפים:
גוף הסידור: [1], רלג:
תהלים: לח:
סדר מעמדות: לה:
ספר מנהגים: [1], לז-נו דף גודל: 27 ס"מ.

 בסוף סדר מעמדות נוסף דף בכתב יד לוח לקביעות השנים תקס"ח-תרל"ו, כולו טבלאות בכתב יד נאה ומרשים.

מצב: עותק נאה ביותר, שולי השער קצרים בחצי ס"מ, בשני דפים סימני קרע ובלאי כמעט ללא חסרון, חיזוקי נייר ישנים בשולי דפים בודדים, מעט כתמים, כריכת עור חדשה מהודרת.

…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
×