פריט : 23

פירוש על חמש מגילות וכתובים

מאת רבי יוסף אבן יחייא

בולוניה רח"צ [1538]

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

פירוש על חמש מגילות וכתובים

מאת רבי יוסף אבן יחייא

בולוניה רח"צ [1538]

 

נבואתו של רבי יוסף דון יחייא על זמן שיבת עם ישראל לארצו

 

פירוש על תהלים, משלי, איוב, דניאל, עזרא, דברי הימים וחמש מגלות מאת החכם הכולל האלוקי דון יוסף בן רבי דוד אבן יחייא. הספרדי. עותק יפה.
בסוף חמשת אלפים ושבע מאות שנה לבריאת העולם בקירוב, אם מעט קודם או מעט אחר כך! יבא קיצנו בעזרת ה' למען יוכלו לשבת בני ישראל בטח על אדמתם!"

 

כרבים מחכמי ישראל גם רבי דון יוסף יחייא עסק בחישובי זמן הגאולה, אך דבריו המדוייקים וחישוב זמנו נוכח התמורות שאירעו באותם זמנים, הוא מדוייק להפליא וכך הוא כותב בפירושו לדניאל (דף קי, א)
'בסוף חמשת אלפים ושבע מאות שנה לבריאת העולם בקירוב, אם מעט קודם או מעט אחר כך, יבא קיצנו בעזרת ה' למען יוכלו לשבת בני ישראל בטח על אדמתם בשלש מאות שנה מהאלף הששי, למען יתראה לעין כל היות האמת אתם ויהנו בגוף ובנפש מן העולם הזה, תחת אשר נענשו בעול גלות האומות בגוף ובנפש' – שלש מאות שנה מהאלף הששי היא שנת ת"ש, 'עם מעט אחר כך' זה מתאים לשנת תש"ח שנת קום המדינה אז 'יוכלו לשבת בני ישראל על אדמתם' ויהנו בגוף ובנפש 'תחת אשר נענשו בעול גלות האומות' – כל שנות הגלות ובפרט אחרי השואה!!!
רבי יוסף בן יחייא (רנ"ו-רצ"ט) מתאר בהקדמת ספרו תורה אור, את סיפור ראשית ימיו והוא בעצם סיפור חיי היהודים באותה תקופה – הורתו הייתה בעיר ליסבון, בחדש הראשון להריונה נמלטה אמו מפורטוגאל כדי להינצל מן השמד, בבואה לפיסא שבאיטליה נמצאה שוב בנסיון קשה וכדי שלא לחלל את צניעותה הפילה עצמה מגג גבוה ובנס ניצלה היא ועוברה, משם נמלטה לפלורנציה בה נולד המחבר בשנת רנ"ו וכעבור זמן עברו לגור סמוך לבולוניה, בה נפטר בשנת רצ"ט. לאחר פטירתו נשלחו עצמותיו לקבורה בצפת ומרן רבי יוסף קארו התעסק בקבורתו כפי שמספר בנו ר' גדליה אבן יחייא בספרו המפורסם 'שלשלת הקבלה'.
בולוניה רח"צ [1538] מהדורה יחידה. ספירת דפים: מ, קכא [צ"ל: קכב]
גודל: דף. 29.5 ס"מ.
מצב: טוב. עותק נאה, כריכת עור חדשה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
×