פריט : 112

ספר האמונות לרבי שם טוב

דפוס ראשון. פירארא שט"ז [1556]

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

ספר האמונות לרבי שם טוב

דפוס ראשון. פירארא שט"ז [1556]

ספר יסודי ביסודות האמונה מאת רבי שם טוב אבן שם טוב

 

ספרו מבוסס על כך, שיסוד האמונה צריך להישען על אמונה תמימה ולא כדרכם של הנמשכים אחר הפילוסופיה ומבססים את אמונתם רק על דרך המחקר הפילוסופי.
בהקדמתו הוא כותב שרבים מאלו שביססו את אמונתם על דרך הפילוסופיה הגיעו לידי כפירה והמירו דתם.
דבריו אלו מביא השל"ה הק' בזה הלשון:
והחסיד רבי שם טוב בהקדמתו לספר האמונות אשר לו, נתרעם על מתפלספי בני עמנו, בזה להם להג להם, ובסוף דבריו אמר: כשחקרתי בדבריהם, בערה בי שלהבת, כי פרחה בבני ישראל צרעת ממארת, וראיתי כי בכל הדורות האלה, כפרו והמירו המופלגים בחקירה, עיין שם. עכ"ל השל"ה (מסכת שבועות פרק נר מצוה אות נ"ט)
רבי שם בן רבי שם טוב ראש ישיבה ומקובל בספרד במאה השניה לאלף השישי, נפטר בשנת ק"ץ (רבי אברהם זכות בספר יוחסין) היה מראשי המתנגדים לפילוסופיה. פירושו על מסכת אבות נדפס בימינו (ראה בספר שלשה אבות פתח תקוה תשע"א) בנו הוא רבי יוסף בעל ספר כבוד אלהים (פיררא שט"ז) ונכדו הוא רבי שם טוב בעל הפירוש הנודע על מורה נבוכים (ויניציאה שי"א) ודרשות התורה (שאלוניקי רפ”ה) מעניין הוא שעל אף שהמחבר היה ממתנגדי שיטתו הפילוסופית של הרמב"ם, נכדו הוא גדול מפרשי המורה נבוכים.
השגות מהר"ם אלשקאר
בסוף הספר נדפס בקונטרס מיוחד (16 דף) עם שער נפרד, השגות מרבי משה אלשקאר על החיבור, בו מגן על הרמב"ם מהשגותיו של המחבר (נדפס לראשונה בשו"ת מהר"ם אלשקאר, סביוניטא שי"ד סי' קי"ז)
פירארא שט"ז [1556] ובקולופון: שי"ז [1557] דפוס ראשון.
ספירת דפים: קט"ז [16] דף
גודל: 18 ס"מ.
מצב: טוב. שולי השער למטה קצוצים עד קצה המסגרת, תיקונים קלים בודדים, ללא חסרון, כרוך בכריכת עור חדשה, עם הטבעות נאות.
תיאור נוסף: בשערי שני הספרים ובסוף הספר דגל המדפיס אברהם בן אושקי.
(סטפנסקי, ספרי יסוד, בהוספות לספרי מחשבת ישראל עמ' 142)
………………………………..
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
×