פריט : 111

ספר יסוד - אינקונבולה
 
ספר עיקרים - שונצינו רמ"ו [1486]
ספר בן 538 שנה - יפה ושלם עם שוליים רחבים

מחיר פתיחה: $60,000
|
הערכה: $80,000 - $120,000
ספר יסוד – אינקונבולה
 
ספר עיקרים – שונצינו רמ"ו [1486]
ספר בן 538 שנה – יפה ושלם עם שוליים רחבים

עיקרי הדת ויסודות האמונה מאת רבי יוסף אלבו – מספרי היסוד של עיקרי האמונה.
בספרו העמיד ר"י אלבו את עיקרי הדת על שלשה עיקרים: מציאות ה', תורה מן השמים ושכר ועונש (לעומת י"ג עיקרי הרמב"ם). הספר נכתב בעקבות גזירות ופרעות קנ"א, בהם נכפה על יהודי ספרד להתנצר, והמחבר בא לחזק את אמונתם.
בדפים 56-58 (קונטרס ח דפים 2-4) נדפסו דברי פולמוס חריפים נגד הנצרות – דפים אלו נתלשו על ידי הצנזורים מהרבה עותקים של הספר, אך נמצאים בשלמות בעותק זה.
בראש הספר הקדמת 'המחוקק' בעניין מעלת וחשיבות הספר ומחברו, ולכן ראה לנכון להדפיסו ולהפיצו ברבים. כותב ההקדמה הוא אבי המדפיסים – רבי ישראל נתן שונצינו (כפי שמגלה ר' גרשום שונצינו בספר עיקרים מהדורת רימיני רפ"ב).
בסופו קולופון: "… והיתה השלמתו פה
שונצי"נו אשר במדינת לומבר"דיאה תחת ממשלת… דוכו"ס מי"לאנו… בעשרים ואחד יום לחדש טבת שנת
חמשה אלפים ומאתים וששה וארבעים לבריאת עולם
כי מציון תצא תורה ודבר ה' משונצינו". (משפט ידוע זה של שונצינו – מקורו מקולופון זה).
בעמ' החלק שבראש הספר נמצא שריד שטר עתיק (רובו מחוק), הנכתב כמנהג קהל קדוש טוליטולא. כנזכר בסוף השטר, נוסח זה היה נפוץ בשטרות שנכתבו בדור גירוש ספרד (ראה שו"ת אהלי תם לרבי תם אבן יחייא סי' קע"ב). בגליונות הדפים הערות וציונים בכתיבה איטליאנית עתיקה. בדף 7,א רישום בעלים: "הגיע לחלקינו יורשי כמ' מרדכי ממילי ז"ל".
הקדמתו חתומה: יום כ"ב חשון רמ"ו. בקולופון צויין תאריך סיום ההדפסה: כ"א טבת רמ"ו. תשבי מעיר על כך שזהו אחד המקרים הנדירים של תחילת ציון תאריך הדפסת הספר וסיומו בספרי האינקונבולים (ראה במאמרו המצויין להלן, עמ' 619).
המחבר רבי יוסף אלבו (לפני ק"מ-ר"ד בערך) היה מחכמי ספרד, תלמיד רבי חסדאי קרשקש בעל ספר אור ה' (תלמיד הר"ן).
שונצינו רמ"ו [1486] דפוס ראשון. דפוס בני שונצינו.
נדפס בעמודה אחת באותיות מרובעות, עם כותרות ושומרי דף. תיבות הפתיחה "למה" ו"ידיעת" בתחילת ההקדמה ובראש הספר מאויירות.
ספירת דפים: [108] דף. יד קונטרסים. קונטרסים א-ב (8) ג (6) ד-יג (8) יד (6) דף דף א, 1 ודף 108,ב חלקים.
גודל: 2° (29.9 ס"מ), עותק רחב שוליים.

מצב
: מעט כתמים בשוליים, בדפים הראשונים ובדף האחרון שיקומי שוליים ברסטורציה. כאמור שולי הדפים רחבים יותר מהרגיל, ב-12 דפים נוספו שוליים בעבודה אמנותית, כדי להתאימם לגודל שאר דפי הספר. כרוך בכריכת־עור חדשה.

 
ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד – אינקונבולים, מס' i63; פ’ תשבי, קרית ספר, סג, תש"ן-תשנ"א, עמ’ 615-621, מס’ 36; יקירסון, קטלוג האינקובלים העבריים מאוסף בית המדרש לרבנים באמריקה, מס' 27.
נצח ישראל לא ישקר
הספר שרד 537 שנה! יד הצנזורה לא הצליחה להעלים אותו, ציפורני הרשע של האינקוויזיציה לא הצליחו להניח את ידו עליו, על אף הדברים הקשים נגד הנצרות המופיעים בספר, וכן שרד לפליטה בימי הגזירות והגרושים, שריפות הספרים באיטליה, פוגרומים ומלחמות העולם הראשונה והשניה, הרשעים רודפי הדת והעם היהודי כלו ונעלמו. והנה תורת ישראל, כאן לאות וסימן לעם הנצח שישרוד לנצח נצחים.
אינקונבולה

אינקונבולה הוא מונח לטיני שמשמעותו עריסה (כמו עריסת תינוק). ספרי הדפוס הראשונים נקראו דפוסי־ערש או דפוסי אינקונבולה.

בעוד שתקופת האינקונבולה בספרי אומות העולם, חולשת על תקופה של למעלה מחמישים שנה [1445-1500], הדפוס העברי החל כשלושים שנה מאוחר יותר ותקופת האינקונבולה הצטמצמה לשלושים שנה בלבד: רכ"ט-ר"ס [1469-1500].
המספר המוסכם פחות או יותר אצל החוקרים שנדפסו בתקופת האינקונבולה כמאתיים ספרים יהודיים בלבד.
אינקונבולה הוא פריט נחשק ויקר ערך אצל כל אספן, ואף הספריות הגדולות בעולם 'מתחרות' ביניהם על מספר האינקונבולים השוכן באוצרותיהם.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×