פריט : 40

 רבינו נחמן מברסלב

 

תיקון הכללי – דפוס ראשון

 

בבית רבי נתן מברסלב תקפ"א [1821]

מחיר פתיחה: $50,000
|
הערכה: $80,000 - $120,000

 רבינו נחמן מברסלב

 

תיקון הכללי – דפוס ראשון

 

בבית רבי נתן מברסלב תקפ"א [1821]

 

 

עשרה פרקי תהלים המועילים לתיקון הברית, אשר 'הוציאם מהעלם אל הגילוי' רבינו נחמן מברסלב.

 

 

נדפס לראשונה על ידי רבי שכנא בבית אביו רבי נתן מברסלב – ספר יקר המציאות ביותר (ראה להלן).

 

 

קודם הסתלקותו אמר רבינו: כל מי שיבא על קברי ויתן פרוטה לצדקה ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים… אשתדל בכל כוחי לעשות לו טובה.

 

 

ואמר בזה הלשון: איך וועל מיך לייגין און דער ליינג און אוכ דער דער ברייט איך זאהל אים אה טובה טאהן בייא די פאות וועל איך ארויש ציעהן פון דייעם שאול תחתית (דף א, ב).

 

 

גילוי העשרה מזמורים

בשנת תקס"ה מגלה רבינו נחמן מברסלב לראשונה את הסוד הנפלא והעצום של אמירת עשרה מזמורי תהלים, אך עדיין לא גילה בפירוט איזה מזמורים הם. בשנת תקס"ט נכנס מוהרנ"ת לבית רבו וראה על השולחן בכתיבת ידו את רשימת עשרת המזמורים, אך מפחד רבו אינו יכול לקלוט הרשימה במוחו. הוא הפציר ברבו שיגלה לו, אך סירב, ורק שנה לאחר מכן, בשנת תק"ע, גילה במפורש את עשרת המזמורים.

 

 

מאז ועד היום המוני בית ישראל מקיימים את סגולת מוהר"ן ואומרים את עשרת המזמורים על מקום מנוחתו באומן (נוה צדיקים עמ' סו-סז).

 

 

בדף ה, ב נכתב: 'אם יהיה על קברו הקדוש יאמר זה: ובזכות הצדיק הזה השוכן פה צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה, אשר אני מכתת רגלי וטלטלתי עצמי בטלטול הקשה בשביל לבוא הנה להשתטח על קבר הצדיק האמת הקדוש הזה'…

 

 

דפים ד-ו תפילה הפותחת 'אשירה לה' בחיי' שתיקן מוהרנ"ת לומר אחר אמירת התיקון הכללי. תפילה זו היא התפילה הראשונה שנדפסה מליקוטי תפילות למוהרנ"ת (ראה ימי מוהרנ"ת, דף נ"ה).

 

 

הספר נדפס ללא שער. וחצי העמוד הראשון הוא כעין שער.

 

 

הספר הוא יקר המציאות ביותר. ג' שלום רושם ברשימת ספרי מוהר"ן (ראה להלן) 'הוא יקר המציאות למאוד, ואחד נמצא על ציון קברו של רבי נחמן באומן'.

 

ברסלב תקפ"א [1821] דפוס ראשון. ספירת דפים: ו' דף. 

ביבליוגרפיה: אלה שמות, מס' 146; נוה צדיקים, עמ' סז; גנזי ישראל, מס' 1167;

 

סטפנסקי, ספרי יסוד בהערות למס' 386.

 

 

 …………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×