הגדה של פסח קושטא רס"ו [1506]

עם פירוש 'זבח פסח' לרבינו דון יצחק אברבנאל.
דפוס ראשון.

הגדה של פסח עם פירוש השר הגדול דון יצחק אברבנאל. הגדה נדירה זו שנדפסה בקושטא שבתורכיה לפני 515 שנה,
בחיי המחבר. היא מההגדות הראשונות שנדפסו בכלל
וההגדה הראשונה שנדפסה עם פירוש.

בראש הספר הקדמה היסטורית חשובה, בה מגולל האברבנאל בקצרה את תולדות חייו הכאובים שידעו חליפות ותמורות רבות – מאז שברח מארץ מולדתו פורטוגל לספרד מחמת מלך פורטוגל המציק, דרך ימי שבתו בעושר וכבוד בספרד, ועד הגירוש, בו הגיע אחר נדודים ותלאות לנאפולי שבאיטליה, אך גם ממנה נאלץ לברוח לאחר שנאפולי נכבשה באכזריות על ידי מלך צרפת.


את פירושו להגדה חיבר בשנת רנ"ו בעת שבתו בעיר הנמל מונופולי (ראה בסוף החיבור).
נוסח ההגדה נדפס באותיות מרובעות גדולות. הביאור באותיות רש"י.
פירושו של האברבנאל להגדה מורכב מארבעה חלקים:
  1. מאה שערים – מאה שאלות שהציב בתחילת ההגדה.
  2. פירוש ההגדה – שעל פיו מתיישבות השאלות הנ"ל.
  3. קונטרס ליל שימורים – תמצית דיני ליל הסדר כפי שנהגו בספרד.
  4. חתימת המאמר – ביאור מצוות הפסח וליל הסדר על דרך המחשבה.

קושטא רס"ו [1506] דפוס ראשון. [40] דף. 26,5 ס"מ. נדפס במקור ללא שער, יחד עם ספריו 'ראש אמנה' ו'נחלת אבות'. בעמוד הראשון שיר מאת בנו יהודה אברבנאל. עמוד זה מוקף מסגרת מעוטרת. בדף [6] סימני קרע ללא שום חיסרון, מעט כתמים. מלבד זה נייר עבה וטוב, במצב טוב. נדיר.

ביבליוגרפיה: יודלוב, אוצר ההגדות מס' 5. יערי, קושטא מס' 3. סטפנסקי ספרי יסוד מס' 451.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×