גלויית הברכות המפורסמת של הרה"ק ר׳ ישעיל׳ה  קרעסטירער בחתימת יד קדשו

'... ואני תפלה, השי"ת מאגע אייך זאמט וו' פאמיליע פאן באזען, שאדען, קראנקהייט אונד כל מיני מכשול ועלילות, היעטען אייערע זאככען, זאללען גינסטיג ערלעדיגט ווערדען אונד מיט געזונד פרנסה שפע ברכה והצלחה כל מיני ישועות ורפואות זארגנען בכלל כל ישראל
ואני תפלה השי״ת יגן עליכם ומשפחתיכם מכל צרה ונזק ומחלה
וישמור אתכם וכל אשר לכם ושיהיה לכם בריאות פרנסה שפע ברכה והצלחה וכל מיני ישועות בכלל כל ישראל (תרגום חופשי)  
 גלויית דואר ובה דברי ברכה ואיחולים לבריאות שפע ופרנסה בחתימת יד קדשו של הצדיק הקדוש מחולל הנפלאות ועמוד החסד הרה"ק רבי ישעיהו שטיינער קרעסטירער.
הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי ישעיה שטיינר הנקרא בפי כל רבי ישעיהל'ה קרעסטירער (תרי"ב-תרפ"ה) נודע בדורו כעמוד הצדקה והחסד וכפועל ישועות, ביתו היה פתוח לרווחה ותמיד סעדו רבים על שולחנו, פיזר סכומים עצומים לצדקה, ופעל רבות להביא ברכה וישועה לחולים ונזקקים .
רבי ישעיה היה תלמיד מובהק של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא וכבר רבו העיד על גודל קדושת נשמתו וכן סמכוהו להנהיג עדה ולפעול ישועות הרה"ק מצאנז והרה"ק רבי מרדכל'י מנדבורנא, לאחר שנפטר רבו רצ"ה מליסקא החל להתפרסם כבעל מופת ורבבות נהרו אליו.
באדראג – קערסטיר תרפ"ג [1923], 9*13 ס"מ. מצב טוב מאוד. התאריך על פי חותמת הדואר.
גלויה קדושה  זו הייתה נשמרת אצל האנשים שקבלו אותה כקמיע לשמירה. 
×