פריט : 92

מכתב מאת הרה"ק רבי יצחק ישעיה מטשכויב הי"ד
בן זקוניו של הרה"ק רבי חיים מצאנז

מחיר פתיחה: $12,000
|
הערכה: $15,000 - $25,000
מכתב מאת הרה"ק רבי יצחק ישעיה מטשכויב הי"ד
בן זקוניו של הרה"ק רבי חיים מצאנז
 
"וזכות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הגה"ק [הגאון הקדוש] בעל דברי חיים זצוקלה"ה מצאנז יעמוד לו להתברך בכתיבה וחתימה טובה"
 
מכתב תודה וברכות בחתימתו של הרה"ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב.
בין הברכות הוא כותב:
"וזכות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הגה"ק [הגאון הקדוש] בעל דברי חיים זצוקלה"ה מצאנז יעמוד לו להתברך בכתיבה וחתימה טובה".
האדמו"ר הרה"ק רבי ישעיהל'ה מטשכויב הי"ד (תרכ"ד-תש"ג) בן זקוניו של הרה"ק רבי חיים מצאנז, אשר העיד עליו שנשמתו קדושה. על צעירי בניו של הרה"ק מצאנז אמר רבי יהושע מבעלזא, אין לנו מושג באיזו קדושה הוליד הרה"ק מצאנז את בניו ובפרט אלו שנולדו לו בזקנותו. נתייתם בגיל י"ב וגדל בבית אחיו הרה"ק רבי יחזקאל משינאווה, רבי ברוך מגורליץ ורבי דוד מקשאנוב. לאחר נישואיו עם בת האדמו"ר רבי יחיאל מקרילוביץ שהיה חתן רבי יהושע מבלז, הסתופף בצל סב אשתו הרה"ק רבי יהושע מבלז. בהיותו בן תשע עשרה נתקבל לרב בטשכויב ועל שמה נקרא, אף שבשנת תרנ"ג קבע את מושבו בקראקא. חצרו מנתה אלפי חסידים. דמה באישיותו ובהנהגתו לאביו. נרצח על ידי הנאצים בהיותו עטור בטלית בג' אלול תש"ג (רבינו הקדוש מצאנז ח"ב פרק כ"ה; אנציקלופדיה לחסידות ח"ב עמ' תי"ב).
קראקא ללא תאריך. דף בגודל: 14X23 ס"מ. נייר כפול. מצב טוב.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×