פריט : 87

הספר החסידי הראשון שנדפס בסלאוויטא

רב ייבי - סלאוויטא תקנ"ב [1792] דפוס ראשון – עותק עם שוליים רחבים 

מחיר פתיחה: $30,000
|
הערכה: $50,000 - $70,000

הספר החסידי הראשון שנדפס בסלאוויטא

רב ייבי – סלאוויטא תקנ"ב [1792] דפוס ראשון – עותק עם שוליים רחבים 

 
מאמרי חסידות, ביאורים על התורה, תהלים, תוכחות מוסר וחידושים על הש"ס – מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מגיד מישרים דק"ק אוסטראה, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש.
 עותק נאה עם שוליים רחבים, כרוך בכריכת עור סלאוויטא מקורית נאה עם הטבעות.

 

הספר הקדוש רב ייבי הוא הספר החסידי הראשון שנדפס בסלאוויטא, ומראשוני ספרי החסידות הראשונים שנדפסו בכלל. בספרו הביא מובאות רבות בשם הבעש"ט וגדולי תלמידיו.

 

הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטראה (תצ"ח-תקנ"א) מגדולי תנועת החסידות בדור השלישי, תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש והיה מקורב לתלמידי הבעש"ט.

 משנת תקכ"ו ממלא מקום אביו רבי יהודה ליב כמגיד מישרים ומורה צדק באוסטראה (שגם ממנו נדפסו חידושים בספר).

דרשותיו משכו המונים ועשה נפשות רבות לחסידות, בספרו לא חסך ביקורת על עיוותים חברתיים, לקיחת שוחד, מלשינות, הוא מוקיע מנהיגים המטילים אימתם על הציבור ונגד העשירים המתייהרים בעושרם, ובעיקר הזהיר נגד הדיבור בשעת התפילה ובראש הספר נדפס על כך קונטרס מיוחד בשם
'מורא מקדש'.
מנגד בספרו מגלה אהבה רבה וחיבה להמון העם ההולכים באמונה תמימה ואינם רודפים אחר הבלי העולם הזה.
חלקו הגדול של הספר הוא פירוש על ג"ן פרקי תהלים – כמנין שנות חייו – וביום האחרון לחייו אמר את הביאור על קאפיטל נ"ג.
בראש הספר הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל קדושת לוי המכנה את המחבר "איש אלוקים קדוש", וכן הסכמת רבני אוסטראה הכותבים: "והמשכיל ישכיל ולא יחוש להוצאה מרובה, ויקנה הספר כמה דפסיק אנפשיה בזריזות גדול".
סלאוויטא תקנ"ב [1792] דפוס ראשון. [דפוס הרה"ק רבי משה שפירא].
ספירת דפים: ב, קלט, מז דף. גודל: 34 ס"מ.
מצב: בדפים ראשונים ואחרונים ודפים בודדים נוספים שיקומי רסטורציה בשוליים. חיתוך דפים עם הטבעות. רשימות בעלים בשער.
סטפנסקי, חסידות, מס' 530.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×