פריט : 43

תגלית חשובה

כתב־יד – שו"ת תשובה מאהבה
חלק רביעי – לא נדפס מעולם

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

תגלית חשובה

כתב־יד – שו"ת תשובה מאהבה
חלק רביעי – לא נדפס מעולם

שאלות ותשובות בעניני אבן העזר וגליונות שולחן ערוך אבן העזר, ערוך ומסודר לדפוס.
כתב־היד נערך והוכן לדפוס בהעתקה מסודרת, עם הוספות וחידושים בעצם כתב־יד המחבר הגאון רבי אלעזר פלעקלש ראב"ד פראג.
בראשו הקדמה נפלאה מהמחבר, כתובה כולה במליצה וחרוזים, כל קטע מתחיל במלים 'נאום הגבר' ומסתיים בשמו 'אלעזר'.
מלבד ההוספות וההשלמות בגליונות ובין השורות בעצם כתב־יד המחבר, מונח בין דפי כתב־היד, דף שלם בכתב־ידו: בצדו הקדמי חידושים בעניני אבן העזר, עם הפניה להיכן הוא שייך בספר, ובצידו השני טיוטת מכתב.

כתב היד נכתב על ידי סופר. ההוספות וההשלמות בגליונות ובין השורות הם בעצם כתב־יד המחבר, כמו כן מונח בין דפי כתב־היד, דף שלם בכתב־ידו: בצדו הקדמי חידושים בעניני אבן העזר, עם הפניה להיכן הוא שייך בספר, ובצידו השני טיוטת מכתב.

…………………………………………. ………………………………………

בחייו הדפיס רבי אלעזר פלעקלש בפראג שלשה מחלקי תשובותיו 'תשובה מאהבה' בשנים: תקס"ט, תקע"ה ותקפ"א (בהתאמה), אולם את החלק הנוכחי – החלק הרביעי שנערך לאחר שנת תקפ"ב (הוא התאריך המופיע בכתב־היד בראש התשובה בדף 1,ב) לא הספיק להדפיס בחייו ונותר עד היום בכתב־ד.
………………………………………… ……………………………………….
 
חלק רביעי זה מוזכר בספר 'זכרון אלעזר' על המחבר (פראג תקפ"ז): "ספריו היקרים אשר עודם בכתב המה תשובה מאהבה חלק רביעי על ש"ע אבן עזר…".
בין התשובות שבספר מופיעות תשובות לידידו הגאון רבי בצלאל רנשבורג (דף 5,א) ולחתנו רבי איצק שפיץ אב"ד בומסלא (דף 7,ב 13,ב), וכן תשובה ממנו (דף 12,ב).
הגאון רבי אלעזר הלוי פלעקלש ראב"ד פראג (תקי"ד-תקפ"ו) מגדולי חכמי פראג. מצאצאי המהר"ל מפראג, רבי העשל מקראקא ובעל 'כלי יקר'. תלמידו המובהק והמפורסם ביותר של בעל 'נודע ביהודה', בישיבתו למד שבע שנים וגם אח"כ הרבה להתכתב עמו והפליג בשבחו.

 בספר התשובות שלפנינו מזכיר מדברי הנודע ביהודה כמה וכמה פעמים. משנת תקל"ט אב"ד גויטיין. בשנת תקמ"ג הזמינו בעל 'נודע ביהודה' לכהן כדיין בפראג, ומשנת תקס"א שימש כראש בית הדין בפראג. נודע גם כדרשן גדול ונלחם בעוז במשכילים ובכת הפראנקיסטים.

ספר תשובותיו 'תשובה מאהבה' נחשב לאחד מספרי התשובות החשובים ביותר.
כתב־היד מחזיק 26 דפים כתובים (49 עמ') + 2 דפים המונחים בין דפי כתב־היד, ועוד 56 דפים חלקים. גודל: 39 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה. כריכה מקורית ללא גב. בחזית הכריכה נרשם: ת"מ [תשובה מאהבה] על אה"ע ח"ד [חלק ד'].
מקור: ספריית רבי מרדכי עמרם הירש אב"ד פראג והמבורג (תקצ"ג-תרס"ט), בצידה הפנימי של הכריכה תו־ספר יפה מספרייתו. ממנו עבר כתב־היד לספריית משפחת קרליבך (המבורג-לייקווד).
למידע נוסף

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×