פריט : 29

ספר יקר המציאות ביותר

 

שו"ת מהר"י בן לב

קורו ג'ישמי שנ"ח [1598]

מחיר פתיחה: $30,000
|
הערכה: $60,000

ספר יקר המציאות ביותר

 

שו"ת מהר"י בן לב

קורו ג'ישמי שנ"ח [1598]

 

 

שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבי יוסף בן לב – חלק רביעי, וחידושים על מסכת קידושין ועבודה זרה.

 

 

חלקים א-ג משו"ת מהריב"ל נדפסו בשאלוניקי ובקושטא בין השנים שי"ז-של"ג, אף הם בסיועה של משפחת נשיא. החלק הרביעי שלפנינו הוא הנדיר ביותר מכל חלקי שו"ת מהריב"ל. הוא נעלם מעיני כל גדולי הביבליוגרפים: די רוסי, שטיינשניידר, צנדר, וואלף, ואף לא נרשם באוצר הספרים לבן יעקב, ולא מופיע ברשימות ספרי רבי דוד אופנהיים וחיים מיכל. (על נדירותו כבר לפני ארבע מאות שנה, ניתן ללמוד מכך שחלק זה בפני עצמו חזר ונדפס שוב בויניציאה שס"ו).

 

 

במרכז השער נרשם:

ונדפסו עתה במצוות הגברת המעטירה עטרת היחס והמעלה, מרת ריינא אלמנת הדוכוס שר וגדול בישראל דון יוסף הנשיא, פה קורו גישמי הסמוך לקושטאדינא.

 

 

מרת ריינא נשיא הייתה בתה של הנדבנית הגבירה המפורסמת דונה גרציה נשיא ממשפחת אנוסי ספרד ששבו ליהדותם, ורעייתו של דון יוסף נשיא. בשנת שנ"ז ייסדה בית דפוס בביתה שבכפר קורו גישמי מפרברי קושטא. בבית דפוס נדיר זה הדפיסה בשנים שנ"ז-שנ"ח שמונה ספרים בלבד.

 

 

רבי יוסף בן לב – מהריב"ל (ר"ס-ש"מ בערך) מגדולי חכמי האחרונים הספרדים. ספר תשובותיו הוא מחשובי ספרי התשובות שנדפסו מחכמי דורו של מרן הבית יוסף.

 

 

החיד"א כותב שקיבל מאדם גדול בחכמה ויראה שקיבל מזקנים, שבדור הבית יוסף היו שלשה חכמים בשם 'יוסף' שהיו ראויים לחבר את השולחן ערוך: רבי יוסף קארו, רבי יוסף בן לב, ורבי יוסף טאיטאצק (שם הגדולים ערך בית יוסף), וכתב מהר"י אלפאנדרי בתשובה בסוף ספר מגיד מראשית: המהריב"ל, מהרשד"ם ומהרש"ך לגבי דידן, כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש בזמנם.

 

 

קורו גישמי שנ"ח [1598] דפוס ראשון. ספירת דפים: ד, [91] דף. גודל: 20.5 ס"מ. תיאור נוסף: נייר עבה וטוב, שוליים רחבים, מלבד כמה השלמות ברסטורציה בשולי הדפים, עותק יפה. כריכת עור עתיקה משופצת.

 

 

חתימת בעלים בשער: 'נסים אגוזי' – מחכמי קושטא בראשית המאה ה-17.

 

ביבליוגרפיה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 293; יערי, קושטא מס' 237; עתיקות יהודה (דיינארד), עמ' 35.

 

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×