פריט : 16

ספר יקר המציאות ביותר.
פירוש מגלת קהלת לרבי יצחק בן לטיף
קושטא, של"ה בערך
___

מחיר פתיחה: $20,000
|
הערכה: $25,000 - $35,000

ספר יקר המציאות ביותר.
פירוש מגלת קהלת לרבי יצחק בן לטיף
קושטא, של"ה בערך
___

פירוש מגלת קהלת (עם הפנים) מאת החכם הגדול רבי יצחק בן לטיף.

גוף המגילה נדפס באותיות מרובעות עם ניקוד, הפירוש באותיות רש"י.

רבי יצחק בן לטיף – מקובל ופילוסוף בספרד במאה ה-13. רוב ימיו חי בטולידו שבספרד, ובסוף ימיו עלה לארץ ישראל ובה נפטר. בין כתביו ידועים ביותר הספרים: שער השמים, וצורת עולם.

גדולי חכמי ישראל שאבו וציטטו מכתביו, ומהם רבי יוסף אלבו בעל ספר עיקרים, רבי יצחק עראמה בעל העקידה, ומהר"י אברבנאל.

…………………………………

[קושטא של"ה 1575 בערך] דפוס ראשון.
ספירת דפים:
[56] דף.
גודל: 14.8 ס"מ.
מצב: שיקום שוליים בשולי השער, מעט חורים, מלבד זה עותק יפה. נדיר מאוד.
מידע נוסף: שנת הדפוס על פי יודלוב, גנזי ישראל מס' 622, וכן דעת פרופ' הקר (ארשת ה' עמ' 492. יערי כותב: שמ"ה בערך.
ביבליוגרפיה: יערי, קושטא מס' 224; גנזי ישראל (אוסף מהלמן) מס' 622.

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

 

 

 

×