AFIKOMAN AUCTION
מכירה 14
February 26, 2023 | 1:00 PM EST
1 דפים

פריט : 1

'באחד באדר משמיעין על השקלים'


מסכת שקלים

ויניציאה רפ"ז [1527]

דפוס דניאל בומבירגי

מסכת שקלים עם תלמוד ירושלמי ופירוש המשנה להרמב"ם ממהדורת התלמוד השניה שהדפיס בומברג בויניציאה. בראש כל פרק נדפסו כל המשניות…

פריט : 2

פיוט לשבת זכור לפני פורים 


מי כמכה לרבי יהודה הלוי 
ויניציאה שמ"ו [1586] 

פיוט 'מי כמוך' לרבי יהודה הלוי שהתקבל לאומרו בקהילות הספרדים ועדות המזרח בשבת שלפני פורים. הפיוט נדפס ברבות השנים במחזורים…

פריט : 3

'חייב איניש לבסומי בפוריא'


מסכת פורים
ויניציאה שי"ב [1552]
נדיר ביותר
 
  1) מסכת מיוחדת לקריאה ליום פורים, כתובה בסגנון המשנה והגמרא, 'לשמח האנשים ביום פורים' לחכם הנודע רבי קלונימוס ב"ר…

פריט : 4

תפלות המועדים לשלש רגלים 

אמשטרדם, תפ"ו [1726] 


עותק נאה בכריכת אמשטרדם מקורית 


סדר תפילות לשלושה רגלים, סוכות, פסח ושבועות כמנהג קהילות הספרדים, מוגה ומדוייק על פי נוסחאות אמיתיות. כולל 'הגדה של פסח'…

פריט : 5

מחזור לכל השנה 

דפוס שפירא 

זיטומיר תרי"ח [1858] 


מחזור לראש השנה, יום כיפור ושלושה רגלים - פסח סוכות שבועות , כמנהג פולין, פיהם, מעהרין, ליטא ורייסין בהוצאת נכדי…

פריט : 6

הפירוש הקבלי הראשון על ההגדה


כתב יד נהדר. פירוש על הגדה של פסח מאת רבינו יוסף ג'יקטיליה

פראג שמ"ה [1585] כתב יד אשכנזי קדום ונדיר מאוד, עם שינויי נוסחאות מהנדפס, כתוב בכתב יד קליגרפי נאה, ומסודר – נכתב בעיר פראג…

פריט : 7

ספר יסוד.
מעשי ה' - עם ביאור על הגדה של פסח 
דפוס ראשון. ויניציאה שמ"ג [1583] 
ביאור על הגדה של פסח (עם הפנים) מאת הרב הגדול רבי אליעזר אשכנזי. הספר כולל ביאורים על כל ה'מעשיות' שבתורה…

פריט : 8

ספר יסוד. גבורות ה'

הגדה של פסח למהר"ל מפראג 

קראקא שמ"ב [1582] 


נדפס בחיי המחבר 

פירוש על הגדה של פסח מאת הגאון רבי יהודה ליווא מפראג – המהר"ל מפראג. פירושו של המהר"ל מפראג נדפס מאות…

פריט : 9

ההגדה הראשונה שנדפסה באמשטרדם!! 


הגדה של פסח מצויירת

אמשטרדם תכ"ב [1662] 


הגדה נדירה ביותר


הגדה של פסח עם פירוש רבי יוסף שלי"ט מפאדובה וציורים רבים. ההגדה מעוטרת בשלל ציורים ועיטורים - חיתוכי עץ, עם…

פריט : 10

סדר ברכות לכל מועדי השנה - ומנהגים עם ציורים 

אמשטרדם תקל"ד [1774] 


מהדורה לא ידועה 


סדר ברכות לכל מועדי השנה והגדה של פסח עם דינים ומנהגים וציורים. את הספר מלווים 15 ציורים נהדרים, חיתוכי עץ,…

פריט : 11

הגדה של פסח – מעלה בית חורין 

 עם מפת ארץ ישראל 

אמשטרדם תקמ"א [1781]


עותק נאה - רחב שוליים

הגדה של פסח 'כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים' עם מפת ארץ ישראל וציורים פיתוחי נחושת. עותק גדול יותר מהפורמט המצוי, עם…

פריט : 12

הגדה של פסח עם תרגום ללאדינו וציורים יפים 

ליוורנו תרכ"ז [1867] 


עותק נאה 

הגדה מצויירת מפוארת. עותק נאה במצב מעולה. סדר הגדה של פסח עם פתרון בלשון ספרדי (=לאדינו) ועם עשרות ציורים נאים…

פריט : 13

כתב יד אמנותי על קלף 
הגדה של פסח
לונדון תקפ"ז [1827] 
עם שער צבעוני מצוייר 
כתב יד הסופר ר' משה שלמה זלמן קעזיר. הגדה של פסח אמנותית ומרשימה, כתובה באותיות גדולות בסגנון כתיבת סת"ם עם…

פריט : 14

אינקונבולה 
חמש מגילות עם פירושים
נאפולי רמ"ח [1487] 

מגילות שיר השירים, קהלת, אסתר ורות עם פירוש רש"י ומגילת איכה עם פירוש רבי יוסף קרא. גוף המקרא באותיות מרובעות…

פריט : 15

'אז ישיר משה ובני ישראל' 


סדר תיקון ליל שביעי של פסח 
דפוס ראשון! אמשטרדם תפ"ה [1725] 
עותק מרשים 
"ראה זה חדש אשר לא היה לעולמים" סדר קריאה לליל שביעי של פסח – כולל קטעי קריאה בתורה נביאים וכתובים,…

פריט : 16

נשים: סדר ספירת העומר מיניאטורי עם ציורים 

אופנבך תקפ"ג [1823] 


כריכת רקמה בעבודת יד 

סדר ספירת העומר עם ציורים, דינים והנהגות, ומקבץ תפילות שונות. כרוך בכריכה עטופה בבד בצבע כחול, עליה רקומים ושזורים בחוטי…

פריט : 17

מיניאטורה זעירה (7 ס"מ) 


סדר ספירת העומר 

אמשטרדם תקע"ז [1817] 


סדר ספירת העומר ובסופו סדר קידוש לבנה בהוצאת אהרן הכהן בילינפאנטי. כל יום מימי הספירה נדפס על עמוד נפרד, בראשו…

פריט : 18

ספר יסוד בהלכות פסחמקור חיים
זאלקוא תקס"ז [1807] דפוס ראשון 
 
  חידושים וביאורים על הלכות פסח, עם דינים להלכה ולמעשה מאת רבי יעקב לורברבוים אב"ד ליסא בעל חוות דעת ונתיבות…

פריט : 19

פולמוס 'מאשין מצות' 
בירור טעם הרה"ק רבי חיים מצאנז מדוע אסר המאשין מצות 
בכתב יד האדמו"ר רבי יואל מסאטמר 
דף בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר מתוך חיבורו 'ויואל משה' בו מברר בטוב טעם, מה הייתה הסיבה…

פריט : 21

ספר היסוד של כל אורח חיי היהודי יום יום 

בית יוסף אורח חיים 

דפוס ראשון. ויניציאה ש"י [1550]

עותק שלם ונהדר

טור אורח חיים לרבינו יעקב בן הרא"ש וסביבו ספר 'בית יוסף' למרן רבינו יוסף קארו - דפוס ראשון - נדפס…

פריט : 22

צוואת רבי יהודה החסיד – דפוס ראשון 


ספר שימוש תהלים 

סביוניטה שי"ב [1551] 

 

ספר יקר המציאות ביותר 

סגולת כל פרק ופרק מפרקי התהלים , למה הוא טוב ומסוגל ובסופו 'צוואת רבי יהודה החסיד' הידועה – המודפסת כאן…

פריט : 23

Original autographed Letter by 

the Noda B’Yehuda 


Prague, 1782 Original autographed letter entirely handwritten by Rabbi Yechezkel Landau, Av Beis Din and Rosh Yeshivah of Prague, author of the…

פריט : 24

Torah - Tikkun Sofrim 

Amsterdam, 1666 


Rare Title Page 

Artistically Hand-Drawn   Five Books of the Torah with Haftorahs. Proofread and precise, based on a flawless Torah Scroll belonging to Rabbi…

פריט : 25

The first Jewish printing of the Chumash

with English translation London, 1785 


Chamishah Chumshei Torah and Haftarahs in Hebrew with English translation on facing pages by Alexander Ben Yehuda Leib. This is…
1 דפים
×