פריט : 11

יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ – עם תמונת המחבר. וינה תקע"ח [1818]

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000

יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ – עם תמונת המחבר. וינה תקע"ח [1818]


דרשות, תוכחות מוסר והספדים מאת הגאון הגדול רבינו יהונתן אייבשיץ.

שמונה דרשות בספר נאמרו בימי חודש אלול, ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה, ובהן יסודות רבים וחשובים בעניני תשובה והימים הנוראים.

בימים אלו ימי חשבון יעשה כל אחד גדרים וגדר של קיימא שלא יעבור, כי הכל תלוי בגדר, וראשון לכל הגדרים הוא לימוד תורה ובפרט שיעור שעה או חצי שעה ספרי מוסר בכל יום הוא סם חיים (יערות דבש, דרוש לחדש אלול, ח"ב דרוש א).

אחד היסודות המפורסמים ביותר על עשרת ימי תשובה, מקורו ביערות דבש (בח"א דרוש א') והוא, שאפשר לתקן בכל יום מעשי"ת את אחד מימי השבוע של כל השנה, והובאו הדברים משמו במשנה ברורה סי' תר"ג סק"ב.

בראש הספר נדפסה תמונה מרשימה ומהודרת של הוד צורת פני המחבר הרבי רבי יהונתן אייבשיץ. לרוב הערצתו הרבה נתלשה תמונה זו מעותקים רבים וקישטה את קירות בתי ישראל. בעותק זה התמונה נמצאת בשלמות ובמצב טוב.

2 חלקים בכריכות עור עתיקות זהות עם עיטורים בצבע זהב.

הספר יערות דבש התקבל והתחבב בכל תפוצות ישראל, כספר דרוש ומוסר ראשון במעלה, יראים וחסידים הגו ודבקו בו בחיבה יתירה לקרב לבם לאביהם שבשמים.

וכבר אמר אחד מגדולי האדמו"רים ששמות הספרים של רבינו אורים ותומים ויערות דבש נתחלפו, שהיערות דבש הוא אורים ותומים לכל יהודי והאורים ותומים הוא יערות דבש, שיש בו חידושים מתוקים מדבש ונופת צופים (הובא בהק' ליערות דבש החדש).


הרבי רבי יהונתן (תנ"ד-תקכ"ד) היה מגדולי המוכיחים בדורו ודרשותיו ארכו שעות רבות. הוא בעצמו העיד בספרו הנוכחי יערות דבש (דרוש י"א): 'ובאמונה אני אומר לכם, כי בכל ימי ושנותי עלי ארץ לא נבחר ולא הטיב לבי שעה אחת, אפס שעה זו אשר אני עומד להוכיח ולהשיב רבים מעוון' עכלה"ק.


וינה תקע"ח [1818] מהדורה שניה. ח"א: [1], ק דף ח"ב: [1], צה דף. נייר ירקרק עבה, חיתוך דפים מוזהב, בח"ב מעט נקבי עש זעירים בשוליים.

…………………………………….. ……

יש לך שאלות על פריט זה?

אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×