מכירה 12
ט"ו אלול, תשפ"ב
  • $1,300
    -
    $960,000
54 פריטים
מתוך 2 דפים
פריט 1. סליחות כמנהג אשכנזים. ויניציאה ש"ס [1600]
סליחות כמנהג אשכנזים. ויניציאה ש"ס [1600] סליחות לימי הרחמים והסליחות ולתעניות כמנהג האשכנזים באיטליה 'עם…
פריט 2. סליחות בתרגום ליידיש. אמשטרדם תמ"ח [1688], כריכת עץ...
סליחות בתרגום ליידיש. אמשטרדם תמ"ח [1688], כריכת עץ עתיקה. סדר סליחות לחודש אלול והימים הנוראים…
פריט 3. 'ויאמר ה' סלחתי כדברך'.
'ויאמר ה' סלחתי כדברך'. סדר סליחות. דפוס שפירא. זיטומיר תרי"ז [1857] סדר סליחות כמנהג פולין…
פריט 4. חובת הלבבות, דפוס בומברג ויניציאה ש"ח [1548] עותק...
חובת הלבבות, דפוס בומברג ויניציאה ש"ח [1548] עותק 'מוגה'. ספר יסוד בתורת המוסר. ספר חובת…
פריט 5. מיסודות ספרי המוסר. 
מיסודות ספרי המוסר.  ספר הישר - דפוס ראשון [קושטא רע"ה, 1515 בערך] תוכחות מוסר ועניני…
פריט 6. אינקונבול. ספר עיקרים. שונצינו רמ"ו [1486] עותק שלם.
אינקונבול. ספר עיקרים. שונצינו רמ"ו [1486] עותק שלם. עיקרי הדת ויסודות האמונה מאת רבי יוסף…
פריט 7. ביאור יסודי על י"ג מדות של רחמים. 
ביאור יסודי על י"ג מדות של רחמים.  חסדי ה'. קראקא שמ"ט [1589] ביאור חשוב ביותר…
פריט 8. ספר השל"ה הקדוש – מהדורת נח"ת [1698] –...
ספר השל"ה הקדוש – מהדורת נח"ת [1698] – שנת הולדת הבעל שם טוב. עותק מפואר.…
פריט 9. רמח"ל. דרך חכמה דפוס ראשון. אמשטרדם תקמ"ג [1783]
רמח"ל. דרך חכמה דפוס ראשון. אמשטרדם תקמ"ג [1783] קבוצת מאמרים יסודיים בענייני נגלה ונסתר, מאת…
פריט 10. יקר המציאות ביותר. 
יקר המציאות ביותר.  'לישרים תהלה' - לרמח"ל. אמשטרדם תק"ג [1743] עותק מיוחד רחב שוליים. 'שיר…
פריט 11. יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ – עם תמונת...
יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ – עם תמונת המחבר. וינה תקע"ח [1818] דרשות, תוכחות מוסר…
פריט 12. מסכת דרך ארץ דפוס ראשון. ריווא דטרינו שכ"א...
מסכת דרך ארץ דפוס ראשון. ריווא דטרינו שכ"א [1561] קונטרס קטן ויקר המציאות ביותר מאמרי…
פריט 13. תלמוד בבלי בומברג דפוס ראשון. 
תלמוד בבלי בומברג דפוס ראשון.  מסכת ראש השנה: ויניציאה רפ"א [1521] מסכת ראש השנה עם…
פריט 14. חתם סופר. דרשות לסליחות ולכ"ז באלול (יום פטירת...
חתם סופר. דרשות לסליחות ולכ"ז באלול (יום פטירת רבו רבי נתן אדלר)  בכתב יד קודש…
פריט 15. הספר הקדוש 'נועם אלימלך' – דפוס ראשון. עותק...
הספר הקדוש 'נועם אלימלך' – דפוס ראשון. עותק נאה. לבוב תקמ"ח [1788] ביאורים על חמישה…
פריט 16. 'אלהא דמאיר ענינא'
'אלהא דמאיר ענינא' סגולה להצלחה ורפואה מהבעל שם טוב. דף בודד. רוסיה פולין תק"ס לערך…
פריט 17. 'וכל זמן שנושא הקמיע... לא ירא מן המגפה'
'וכל זמן שנושא הקמיע... לא ירא מן המגפה' קמע למגפה שכתב הרה"ק רבי יצחק אייזיק…
פריט 18. ליקוטי עצות לרבינו נחמן מברסלב – דפוס ראשון...
ליקוטי עצות לרבינו נחמן מברסלב – דפוס ראשון ונדיר מאוד. [דובנא?] תקע"ו (1816) 'על ידי…
פריט 19. ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם...
ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק…
פריט 20. מחזור 'כוונת הפייטן' דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י [1750]...
מחזור 'כוונת הפייטן' דפוס ראשון. אמשטרדם תק"י [1750] סט מיוחד, מרשים ביותר בכריכות עור מקוריות…
פריט 21. מחזור לימים נוראים ושלושה רגלים – ב' חלקים....
מחזור לימים נוראים ושלושה רגלים – ב' חלקים. דפוס שפירא. סלאוויטא תקפ"ב – סט מרשים.…
פריט 22. מחזורים כמנהג ספרד – חסידי. ב' חלקים. דפוס...
מחזורים כמנהג ספרד – חסידי. ב' חלקים. דפוס שפירא זיטומיר תרכ"ה [1865] סט מחזורים בפורמט…
פריט 23. תיקוני הזוהר. דפוס שפירא. סלאוויטא תקצ"ו [1836] עותק...
תיקוני הזוהר. דפוס שפירא. סלאוויטא תקצ"ו [1836] עותק נאה תיקוני הזוהר שחיבר התנא האלוקי רבי…
פריט 24. ספר הזוהר הראשון שנדפס אצל בני אשכנז. ספר הזוהר...
ספר הזוהר הראשון שנדפס אצל בני אשכנז. ספר הזוהר לובלין שפ"ג [1623]. עותק שלם, יקר המציאות…
פריט 25. הסידור הראשון עם כוונות האר"י!
הסידור הראשון עם כוונות האר"י! תפלות לכל השנה עם כוונות האר"י / תהלים / מעמדות/…
פריט 26. כתב יד: סידור עם כוונות הרש"ש – קובץ...
כתב יד: סידור עם כוונות הרש"ש – קובץ קונטרסים קדום שנכתב בחיי הרש"ש קבוצת קונטרסים…
פריט 27. יארצייט המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון': ו' באלול.
יארצייט המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון': ו' באלול. כתב יד. קינה על פטירת המקובל האלוקי…
פריט 28. מכתב ברכת השנים בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק...
מכתב ברכת השנים בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק רבי אליהו גומטכר מגריידיץ גריידיץ. י"ב אלול…
פריט 29. 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לשמוע קול שופר'. מכתב חידושי...
'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לשמוע קול שופר'. מכתב חידושי תורה בעניני הלכות שופר מאת הגאון רבי…
פריט 30. 'באתי בזה להאציל ברכתי עליכם'.
'באתי בזה להאציל ברכתי עליכם'. אגרת קודש עם 'ברכת השנים' מאת הרה"ק רבי שלום אליעזר…
פריט 31. מכתב עמוס ברכות וברכת השנים בכתב יד קדשו...
מכתב עמוס ברכות וברכת השנים בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי חנה הלברשטאם מקולשיץ. רישא.…
פריט 32. מכתב גדוש ברכות 'כתיבה וחתימה טובה וכל טוב...
מכתב גדוש ברכות 'כתיבה וחתימה טובה וכל טוב בכלל ישראל' ועוד, לרגל השנה החדשה בכתב…
פריט 33. מכתב ברכת השנים בכתב יד קדשו וחתימתו של...
מכתב ברכת השנים בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר בעל 'מנחת אלעזר'. מונקאטש, אור ג'…
פריט 34. מכתב חידושי תורה וברכות לשנה החדשה - בכתב...
מכתב חידושי תורה וברכות לשנה החדשה - בכתב יד הגאון הצדיק רבי אשר אנשיל ווייס…
פריט 35. מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי...
מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא. יום א' דסליחות תרצ"ב 'יתברכו…
פריט 36. דברי ברכה לשנה החדשה עם תשובה בענין שינוי...
דברי ברכה לשנה החדשה עם תשובה בענין שינוי השעות ב'שעון שבת' מאת הגאון רבי שלמה…
פריט 37. 'ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות...
'ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות'. 2 מכתבי ברכת שנה טובה מהאדמו"ר…
פריט 38. סידור שלם על קלף.  איטליה המאה ה-15.
סידור שלם על קלף.  איטליה המאה ה-15. סידור ומחזור לכל השנה בפורמט קטן (12 ס"מ)…
פריט 39. מיניאטורה נדירה מהמאה השבע עשרה.
מיניאטורה נדירה מהמאה השבע עשרה. עמק ברכה. אמשטרדם תכ"ט [1669] – סדר ברכות והגדה של…
פריט 40. סידור תפילה מיניאטורי זעיר (5.7 ס"מ). אמשטרדם תצ"ט...
סידור תפילה מיניאטורי זעיר (5.7 ס"מ). אמשטרדם תצ"ט [1739] סידור תפילה קטן ביותר. כולל סדר…
מתוך 2 דפים