פריט : 183

אגרת קודש בכתב יד ראש שושלת סלונים הרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 'יסוד העבודה' אל חסידי סלונים בטבריה. תרל"ח [1878]
אגרת קודש בכתי"ק של האדמו"ר מסלונים בעל יסוד העבודה אל ראשי כולל סלונים בטבריה ובו דברי הדרכה איך ובאיזה אופן הם יכולים לקחת הלוואות 'אם יצטרך לפקוח נפש למחיית נפש עניי כוללנו...'.
במכתבו המלא ברכות מאליפות באהבה וחיבה יתירה, פורש בעל יסוד העבודה בשלום אנשי שלומו בטבריה ובשלום בני משפחתו.
וחותם: דורששלומם ושלום כל האהובים הנ"ל ידידם ואוהבם ודורש בשו"ט [בשלומם וטובתם] שלהם ומבשרם משלומנו כולנו בחייו"ש [בחיים ושלום]מלונח"א [מלב ונפש חפצהאברהם].
הרה"ק רבי אברהם ויינברג מסלונים –- האדמו"ר הראשון בשושלת סלונים נולד בפינסק בשנת תקס"ד, קבל בחסידות מרבי נח מלכוביטש ורבי משה מקוברין, גדול בתורה ועמד בראשות הישיבה בסלונים, משנת תרי"ח אדמו"ר לאלפי חסידים עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרמ"ד.
מחיבוריו נדפסו: יסוד העבודה. חסד לאברהם, באר אברהם על המכילתא, באר אברהם על התורה
דף בגודל: 1618 ס"מ. כולו בכתב יד קדשו,

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000
אגרת קודש בכתב יד ראש שושלת סלונים הרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 'יסוד העבודה' אל חסידי סלונים בטבריה. תרל"ח [1878]
אגרת קודש בכתי"ק של האדמו"ר מסלונים בעל יסוד העבודה אל ראשי כולל סלונים בטבריה ובו דברי הדרכה איך ובאיזה אופן הם יכולים לקחת הלוואות 'אם יצטרך לפקוח נפש למחיית נפש עניי כוללנו…'.
במכתבו המלא ברכות מאליפות באהבה וחיבה יתירה, פורש בעל יסוד העבודה בשלום אנשי שלומו בטבריה ובשלום בני משפחתו.
וחותם: דורש
שלומם ושלום כל האהובים הנ"ל ידידם ואוהבם ודורש בשו"ט [בשלומם וטובתם] ש
להם ומבשרם משלומנו כולנו בחייו"ש [בחיים ושלום]
מלונח"א [מלב ונפש חפצה
אברהם].
הרה"ק רבי אברהם ויינברג מסלונים –- האדמו"ר הראשון בשושלת סלונים נולד בפינסק בשנת תקס"ד, קבל בחסידות מרבי נח מלכוביטש ורבי משה מקוברין, גדול בתורה ועמד בראשות הישיבה בסלונים, משנת תרי"ח אדמו"ר לאלפי חסידים עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרמ"ד.
מחיבוריו נדפסו: יסוד העבודה. חסד לאברהם, באר אברהם על המכילתא, באר אברהם על התורה
דף בגודל: 1618 ס"מ. כולו בכתב יד קדשו,
מצב טוב. כנראה מכתב לא ידוע.

×