פריט : 78

כתב יד עברי קדום מהודו
ספר גורלות וסגולות

הודו, תקנ"ט - 1799
___


מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000

כתב יד עברי קדום מהודו
ספר גורלות וסגולות

הודו, תקנ"ט – 1799
___

כתב יד הכולל קובץ חיבורים וליקוטים שונים בעניני גורלות וענינים נפלאים, איך לדעת עתידות ועוד ענינים נסתרים, סגולות, חידות ולוחות עם טבלאות ואיורים.

נכתב בכתב יד בסגנון הכתיבה של יהודי קוצ'ין, בשנת תקנ"ט [1799] – מכתבי היד העבריים הקדומים ביותר מהודו.

מעט מהתוכן: גורלות הקוביא – ציורים של מספר נקודות היוצאים בעת הטלת הקוביות ומה זה אומר (5 עמ' ראשונים), ספר הגורלות לאחיתופל, ספר הגורלות לרבי אברהם אבן עזרא, 'נפלאות ונסיונות'.

בדף 52, ב קולופון: נשלם ביום ג' י"ז בטבת בשנת מבשר טוב לפ"ק, מעל שורת הקולופון חתימת: יוסף שמואל רחבי.

בדפים 27-28 רישומי תאריכי לידה מהשנים תקנ"ט-תק"ע ממשפחות: רחבי, צעדי, מזרחי, אשכנזי ונורדין.

משפחת רחבי
משפחת רחבי מקוצי'ן היא מן המשפחות המפורסמות ביותר בקהילה היהודית בקוצ'ין במאה השמונה עשרה.

אבי המשפחה רבי יחזקאל רחבי היה נשיא הקהילה, והוא אשר הביא להתפתחותה ולשגשוגה, ואף השפיע על אורח חיי היהדות של כל יהדות הודו.

הוא הביא לדפוס לראשונה באמשטרדם בשנת תקי"ז את סדר התפילות כמנהג קוצ'ין, ובנו ר' דוד רחבי הביא שם לדפוס בשנת תקנ"א את ספרו אהל דוד, שהוא החיבור הראשון מידי מחבר מקוצ'ין (ראה עוד: אוצר ישראל ערך משפחת רחבי; יערי, הדפוס היהודי בקוג'ין עמ' 91-92).

[קוצ'ין] תקנ"ט [1799]. מספור דפים: 60 דפים.  גודל: 11×9 ס"מ. מצב: טוב. לא שלם בהתחלה ובסוף. בדף הראשון והאחרון קרעים ופגמים. כריכה משנות השלושים.

(מקור: כתב יד ששון, קטלוג אהל דוד מס' 860, ח"ב עמ' 1020)
 
 
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 

 

×