פריט : 19

פולמוס 'מאשין מצות' 
בירור טעם הרה"ק רבי חיים מצאנז מדוע אסר המאשין מצות 
בכתב יד האדמו"ר רבי יואל מסאטמר 

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

פולמוס 'מאשין מצות' 

בירור טעם הרה"ק רבי חיים מצאנז מדוע אסר המאשין מצות 
בכתב יד האדמו"ר רבי יואל מסאטמר 

דף בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר מתוך חיבורו 'ויואל משה' בו מברר בטוב טעם, מה הייתה הסיבה שבגינה אסר הרה"ק רבי חיים מצאנז בעל 'דברי חיים' את המצות מכונה.

הרקע לדברים
בתשובתו בענין המאשין מצות, כתב בעל 'דברי חיים' (ח"א סי' כ"ג) לדעתי הרבה טעמים על פי דין לאיסור,
אך הם כמוסים אתי,
כאשר כן קבלתי מפי מו"ח ז"ל [בעל ברוך טעם]
שבכמות אלה הדברים, אין לגלות הטעם,
רק לפסוק הדין בהחלט והשומע ישמע וגו' ולכן בדרך החלט אומר לכם, כי העושה מצות על כלי זה הוא חמץ גמור, עכ"ל

'ורבים תמהים' כותב הרה"ק מסאטמר
'מדוע לא גלה טעמו ונימוקו והיו גדולים שחתרו להבין טעמו ונימוקו בסברות שונות'
ולכן בא הרה"ק מסאטמר ומגלה את טעם ה'דברי חיים', שזה מאותו טעם שאסר את ה'מאשין ציצית' – כי אם יתירו את המכונה שהמציאו, על אף שהיא טובה מצד הדין, יבואו שנים אח"כ וימציאו מכונות אחרות, שיש בהם מכשולים, ויסמכו על המתירים את המכונות מדורות שעברו.

ומסיים
'ובעתים הללו נעשו מאשינען שונים ומשונים ויש מאשינען כאלו שהכל רואים שהוא חמץ ותולין ההיתר במה שאמרו הגדולים אז'.
(בהמשך הדברים מבאר האדמו"ר מסאטמר את משנתו נגד 'אגודת ישראל', מאותו טעם, שאם ייסדו עכשיו אגודות על פי גדולים, יבואו אח"כ ויקימו אגודות חדשות שאינם נשמעים לגדולים)

פולמוס המאשין מצות
(מצות מכונה)
עם המצאת המכונה לאפיית מצות, התעורר פולמוס גדול בדבר כשרותם.
עיקרי טענות האוסרים היו: א)שמעשה המכונה לא עדיף ממעשה קטן ולפי ההלכה הכל צריך להיות נעשה על ידי גדול ב)שיש לחוש שיישאר בצק דבוק במכונה ג)שזה גוזל פרנסת העניים העוסקים במלאכת מצות היד. ועוד טענות שונות.
בראש כת האוסרים עמד הגאון רבי שלמה קלוגר ועמו הסכימו לאסור הרה"ק רבי חיים מצאנז, החידושי הרי"מ, רבי אברהם מטשכנוב, בעל אמרי בינה ועוד.

בראש כת המתירים עמד הגאון בעל שואל ומשיב ועמו הסכימו להתיר בעל כתב סופר, בעל ערוך לנר, בעל תפארת ישראל ועוד, שאף טענו שיש מעלות והידורים במצות הנעשות על ידי מכונה.

דעת האוסרים נדפסה בקונטרס 'מודעה לבית ישראל' (ברעסלוי תרי"ט) ודעת המתירים בקונטרס 'בטול מודעה' (לבוב תרי"ט).

[1] דף 20*25 ס"מ. כולו בכתב יד האדמו"ר, במצב טוב.

נדפס בספר 'ויואל משה' אותיות קמ"ג-קמ"ד.

…………………………………

יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>

×