פריט : 104

מכתב מאת הגאוןרבי צבי הירש גראדעזענסקי אב"ד אמאהא 
תרפ"ב [1922]

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,000 - $3,000
מכתב מאת הגאון
רבי צבי הירש גראדעזענסקי אב"ד אמאהא 
תרפ"ב [1922]מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי צבי הירש גראדעזענסקי אב"ד אמאהא נעבראסקא.

במכתבו מבקש רבי צבי הירש שלא יתנו לאף אדם רשיון למכור י"ג [יין גפן] באמאהא, כי רבו המכשולות בזה, וכן מבקש לברר אם יש בית דפוס בניו יורק המדפיס באותיות רש"י, כי רצונו להדפיס את חיבורו על מסכת ברכות [מילי דברכות] באותיות רש"י.

רבי צבי הירש גראדעזענסקי אב"ד אמאהא נעבראסקא (תרי"ח-תש"ח) מגדולי הרבנים ועמודי ההוראה באמריקה. היה מראשוני הרבנים יוצאי ישיבות ליטא שהיגרו לאמריקה ומהמייסדים הראשונים של אגודת הרבנים באמריקה.

קיבל תורה משאר בשרו רבי דוד שלמה גרודזנסקי אב"ד איוויע אביו של הגאון רבי חיים עוזר אב"ד וילנא, ומהגאונים רבי יצחק אלחנן ספקטור בקובנא והנצי"ב בוואלוז'ין.

בשנת תרנ"א היגר לאמריקה והיה רבה הראשון של אמאהא, בה כיהן פאר חמישים ושש שנים. הוא הקים עולה של תורה ויהדות במדינת נברסקה וכל ימיו פעל לחיזוק הכשרות, המקוואות ושאר עניני הדת באמריקה. מחיבוריו נדפסו: 'מקווה ישראל' על הלכות מקוואות (שיקאגו תרנ"ח) ועוד חיבורים. תולדותיו נערכו בתחילת חיבורו בית היין (מונסי תשע"א).

אמאהא תרפ"ב [1922] 20*25 ס"מ. הכל בכתב ידו וחתימתו, קרעים בשוליים ללא חסרון בטקסט.


……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>


×