פריט : 31

מכתב עמוס ברכות וברכת השנים בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי חנה

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $4,000 - $6,000

מכתב עמוס ברכות וברכת השנים בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי חנה הלברשטאם מקולשיץ.


רישא. ז' באלול תרצ"ה
'אברכו בכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים'

מכתב מלא וגדוש בברכות, עם ברכות לשנה החדשה, בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק פועל הישועות שברכותיו לא שבו ריקם האדמו"ר רבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ.


בין הברכות שמרעיף האדמו"ר:
'יעזור לו השי"ת בכל מיני ישועות טובות וימלאו כל משאלות לבו לטב ולחיין ולשלם ויהיה לו נחת גדול… מכל יוצאי חלציו בדרך התורה ויראת שמים'.

הרה"ק רבי חנה מקולשיץ הי"ד (תרמ"ד-תש"ג) נודע בקדושתו וטהרתו כאחד האדמו"רים המופלאים בשושלת הרבנים לבית רבותינו הקדושים מצאנז, וכבר דודו זקנו רבי ישעיה מטשכויב, בן זקוניו של ה'דברי חיים', אמר עליו שיש לו הרבה ממידותיו של ה'דברי חיים'.

שמו יצא כפועל ישועות וביתו היה תל שהכל פונים אליו לקבלת עצה, ברכה וישועה. הפליא לעשות ברפואות לחולאים קשים ואנושים ששבו לאיתנם מכוח ברכותיו.

כל ימיו השתוקק כרבי עקיבא למות על קידוש ה', וכך אירע כשנהרג ביום שני של חול המועד סוכות תש"ג. תורתו בספר דברי חנה.

רישא יום ג' תצא [=ז' באלול] תרצ"ה [1935] גלויית דואר רשמית, הכל בכתב יד קדשו וחתימתו.


משנכנס אלול עד יום הכפורים כשכותב אדם אגרת לחבירו צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו שהוא מבקש עליו ומברכו שיזכה בימים הבאים להכתב ולהחתם בספר חיים טובים. (מטה אפרים סי' תקפ"א וקיצור שולחן ערוך סימן קכח ומקורו בספר מנהגי מהרי"ל)
……………………………………….. ….
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×