פריט : 44

חידושים על הש"ס ורמב"ם בכתב יד הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $8,000 - $12,000

חידושים על הש"ס ורמב"ם בכתב יד הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך אב"ד פוסוויילר תלמידו המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ. תקי"ח-תקכ"ח [1758-1768]

כתב יד, אוטוגראף.

כרך גדול בכתב יד – חידושים על מסכתות: ברכות, שבת, פסחים, ראש השנה, יבמות, קידושין, סנהדרין, נדרים עבודה זרה ומכות ובסופו קונטרס חידושים על הרמב"ם בכתב יד הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך אב"ד פוסוויילר.

בכתב היד מזכיר המחבר מדברי רבו המובהק רבי יהונתן אייבשיץ, ראה לדוגמא בחי' על הרמב"ם דף לב, ב 'ומורי ורבי מה' יהונתן זצ"ל הקשה'

בראש כתב היד נוסח שער בכתב יד בנו הגאון רבי אברהם אויערבאך אב"ד בונא. וכן הרבה חידושים והגהות ממנו על דברי אביו [פותחים במלים 'אמר אברהם' או אמר הצעיר בנו] רבי אברהם גם ערך מפתחות לחידושים על הש"ס ורמב"ם.

הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך אב"ד פוסוויילר (תפ"ו-תקכ"ח) בנו של רבי צבי הירש אויערבך אב"ד וורמייזא (בכתב יד זה מביא חידושים ממנו) , גאון מובהק בנגלה ובנסתר. חמש שנים למד אצל הגאון רבי יהונתן אייבשיץ (תק"ה-תק"י) ונעשה לתלמידו המובהק. חתן רבי יצחק זינצהיים אבי הגר"יד זינצהיים. משנת תקכ"ג אב"ד פוסוויילר והמדינה עד פטירתו הפתאומית בשנת בגיל מ"ב בלבד. חידושיו ראו אור בימינו.

בנו רבי אברהם אויערבך אב"ד בונא (תקכ"ג-תר"ו) היה תלמיד הגאון רבי נתן אדלר וחתן דודו הגרי"ד זינצהיים ועמד לימינו בכל פעולותיו הציבוריות בסנהדרין של נפוליאון.

התאריכים הנזכרים בכתב היד הם: תקי"ח-תקכ"ח [1758-1768] בין דפי כתב היד כרוכים גם מכתבים ומסמכים שונים עליהם רשם בצד השני חידושי תורה [כמו שטר תנאים, גביית עדות ומכתבים]
כתב יד שלם ומושלם ערוך ומסודר עם שער ומפתחות. נדפס לאחרונה על פי כתב יד זה.

[1], קיז, [2]: [1], לג, [1] דף + 40 דפי נספחים בפורמט קטן יותר הכרוכים בין דפי כתב היד. סה"כ 195 דף. גובה 32 ס"מ. מצב טוב, כריכה מקורית מפורקת ללא גב.

 [תולדות המחבר ובנו בארוכה ראה: שומרי משמרת הקודש, הרבנים למשפחת אויערבך באשכנז ח"א שער חמישי ושישי].


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×