פריט : 95

רבי ישראל משקלוב. אגרת השלוחה לעשרת השבטים. אמשטרדם תקצ"א [1831]. אגרת מופלאה

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,500 - $1,800

רבי ישראל משקלוב. אגרת השלוחה לעשרת השבטים. אמשטרדם תקצ"א [1831].

אגרת מופלאה שכתב הגאון רבי ישראל משקלוב מגדולי תלמידי הגר"א, וממנהיגי עדת הפרושים בצפת וירושלים, אל בני עשרת השבטים.

האגרת נמסרה בידי שד"ר הפרושים בצפת רבי ברוך ב"ר שמואל שנסע לסוריה, פרס, כורידיסתאן, וערי המפרץ הפרסי. ואשר עליו הוטלה המשימה לחפש את בני עשרת השבטים, תוך כדי נדודיו לטובת הישוב בצפת.

מטרת מציאת עשרת השבטים היא חידוש הסמיכה, שהוא תנאי מוכרח לגאולה, 'ושמענו בבירור' כותב רבי ישראל 'שיש אצלם סנהדרין סמוכים'. האגרת כתובה שפה ברורה ונעימה, בלולה בידיעות מענינות על מצב יהודי ארץ ישראל באותו זמן.

סופה של השליחות הייה טראגי, השליח הגיע לתימן בשנת תקצ"ג, ולאחר שהצליח לרפא את האימאם אל מאדי התמנה לרופא החצר, אולם לאחמ"כ עלה חשד בלבו שהשד"ר הנו מרגל, והאימאם ירה בו והרגו בעת טיולו עמו בגן.

האגרת נדפסה באמשטרדם בשנת תקצ"א [1831] על ידי ראשי ארגון פקידים ואמרכלים. ד דף 19 ס"מ. כריכת קרטון צבעונית מקורית, מצב טוב.

×