פריט : 114

קונטרס נדיר ביותר !!! מזמור שיר – שירים לכבוד יום הולדת הקיסר

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,000 - $2,000

קונטרס נדיר ביותר !!!

מזמור שיר – שירים לכבוד יום הולדת הקיסר נאפוליאון. פאריז תקס"ו [1806]

קונטרס שירים לכבוד יום הולדת הקיסר האדיר נפוליאון בונופארטה, מאת מאיר מבערגהיים ורבי אברהם חי קולוניא אב"ד מנטובה, ומראשי הסנהדרין של נפוליאון בפאריז.

 רבי אברהם חי די קולוניא אב"ד מנטובה (תקט"ו-תקצ"ב) מראשי הסנהדרין של נפוליאון בצרפת, וקידש ה' ברבים בדרשותיו הנשגבות, שימש כרב בכל מלכות צרפת, מנטובה ובסוף ימיו בטריאסטי ((גירונדי , תולדות גדולי ישראל 45)

פאריז תקס"ו [1806] 37, [1] עמ' 19 ס"מ. שער כללי בצרפתית. נייר עבה בצבע כחלחל, בעמ' 7 חור קטן, מעטפת נייר. מצב טוב,
נדיר באופן מיוחד, אינו נמצא בספריה הלאומית בירושלים.

×