פריט : 107

ביאורים על התורה בכתב יד הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן מאזמיר בעל "שבט מוסר"


ביאורים על התורה בעצם כתב ידו של הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן האיתמרי מאזמיר, בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות.


הגאון המופלא, צדיק וקדוש עליון רבי אליהו כהן האתמרי מאזמיר בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות, איש פלא ומופת, שדבריו היו נשמעים בשמים, וגירש כמה וכמה פעמים רוחות רעות, כפי שמעיד בספריו. היה מגדולי רבני אזמיר, חיבר למעלה משלושים חיבורים, ורבים השיב מעוון בדרשותיו ותוכחותיו – כעדות החיד"א. שמו נישא ברטט בפי כל חכמי הספרדים והאשכנזים, ובפרט על שם ספרו הראשון שזכה לאין ספור מהדורות "שבט מוסר". כמו כן נודע מאוד חיבורו 'מדרש תלפיות' בו קיבץ דברים נפלאים ומופלאים. בספרי הגאון רבי חיים פלאג'י מרבה להפליג בשבחו, ומספר דברים נוראים אודותיו. בעל "שבט מוסר" נפטר זקן ושבע ימים בשנת תפ"ט (1729), ומנוחתו כבוד באזמיר.
הדברים נדפסו בספר מגלה צפונות ח"א שנדפס באזמיר בשנת תרי"ז שנדפס על פי כתב יד זה. בדף [3,א] בכותרת שם החיבור "מגלה צפונות" בדף [6,ב] הערה בכתב יד שונה .

[16] דפים כתובים משני צדי הדף [32 עמ']. גודל: 22 16 ס"מ. אוטוגראף, עם הוספות בגליון. כתמי מים קרעים עם חסרון בטקסט ובשוליים הודבקו והושלמו בהשתלת נייר ביד אמן. בדף 7,ב שארית של ציור המנסה להמחיש את יציאת יעקב והגעת עשו באותו הזמן לקבל את הברכות, אך אמצע הציור חסר (בנדפס הוא נשמט לגמרי), כרוך בכריכת עור מרשימה.

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $12,000

ביאורים על התורה בכתב יד הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן מאזמיר בעל "שבט מוסר"

ביאורים על התורה בעצם כתב ידו של הגאון הקדוש רבי אליהו הכהן האיתמרי מאזמיר, בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות.

הגאון המופלא, צדיק וקדוש עליון רבי אליהו כהן האתמרי מאזמיר בעל שבט מוסר ומדרש תלפיות, איש פלא ומופת, שדבריו היו נשמעים בשמים, וגירש כמה וכמה פעמים רוחות רעות, כפי שמעיד בספריו. היה מגדולי רבני אזמיר, חיבר למעלה משלושים חיבורים, ורבים השיב מעוון בדרשותיו ותוכחותיו – כעדות החיד"א. שמו נישא ברטט בפי כל חכמי הספרדים והאשכנזים, ובפרט על שם ספרו הראשון שזכה לאין ספור מהדורות "שבט מוסר". כמו כן נודע מאוד חיבורו 'מדרש תלפיות' בו קיבץ דברים נפלאים ומופלאים. ב
ספרי הגאון רבי חיים פלאג'י מרבה להפליג בשבחו, ומספר דברים נוראים אודותיו. בעל "שבט מוסר" נפטר זקן ושבע ימים בשנת תפ"ט (1729), ומנוחתו כבוד באזמיר.
הדברים נדפסו בספר מגלה צפונות ח"א שנדפס באזמיר בשנת תרי"ז שנדפס על פי כתב יד זה. בדף [3,א] בכותרת שם החיבור "מגלה צפונות" בדף [6,ב] הערה בכתב יד שונה .

[16] דפים כתובים משני צדי הדף [32 עמ']. גודל: 22 16 ס"מ. אוטוגראף, עם הוספות בגליון. כתמי מים קרעים עם חסרון בטקסט ובשוליים הודבקו והושלמו בהשתלת נייר ביד אמן. בדף 7,ב שארית של ציור המנסה להמחיש את יציאת יעקב והגעת עשו באותו הזמן לקבל את הברכות, אך אמצע הציור חסר (בנדפס הוא נשמט לגמרי), כרוך בכריכת עור מרשימה.

[מצורפים אישורי מומחים על זיהוי כתב היד כאוטוגראף המחבר]

×