פריט : 93

כתבי סמיכה והמלצה מגדולי רבני הונגריה

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $4,000 - $6,000
 אוסף כתבי סמיכה והמלצה מגדולי רבני הונגריה

קבוצת כתבי סמיכה לשו"ב מהעיר בודפשט מהשנים תרנ"ט-תרצ"א [1893-1931] מאת הגאון מהרש"ג, בעל מעשי למלך, ורבני דעברעצין. 

1) כתב סמיכה בכתב יד וחתימת הגאון רבי שמעון גרינפעלד אב"ד סעמיהאלי – הגאון מהרש"ג משנת תרפ"ג [1923].
הגאון רבי שמעון גרינפעלד (תרכ"א-תר"צ) הנודע בספר תשובותיו – שו"ת מהרש"ג היה מעמודי ההוראה בהונגריה בדורו, מילדותו למד בישיבת המהר"ם שיק, ובגיל צעיר נסע אל הרה"ק רבי חיים מצאנז, והיה מהיחידים שם שהבינו היטב את שיעוריו בפלפול.

2) מכתב המלצה בכתב יד וחתימת הגאון רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וואיצען בעל 'מעשי למלך'. משנת תרנ"ט [1899].
הגאון רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וואיצען (תרי"ז-תר"צ) מגדולי גאוני הונגריה בעל הספר הנודע מעשי למלך על הרמב"ם שהקנה לו שם עולם בדורו. ארבעים ושש שנה שימש כרבה של וואיצען, והעמיד את הדת על תילה בכל רחבי הונגריה ומחוצה לה, בהלחמו מלחמת קודש נגד המחדשים.
דף בגודל: 1423 ס"מ בכתי"ק, חתימתו וחותמו. סימני קרע קלים בשוליים העליונים. מצב טוב.3) כתב סמיכה ארוך במיוחד. בכתב יד וחתימת הגאון הישיש רבי זאב וואלף רוזנברג ראב"ד דעברעצין – שהיה נקרא בפי כל 'רבי וואלף דיין'. בן רבי יוסף יוזפא רוזנברגר אב"ד פישפיק – לאדאן בעל יד יוסף, דברי יוסף, ורביד הזהב, בן רבי מנחם צבי רוזנברג דיין דק"ק באלאש-יארמוט (תלמיד החתם סופר), וחתן רבי ישעיה בייערן אב"ד שאראש – פאטאק (תלמיד הכתב סופר). מבניו רבי מנחם צבי רוזנברג דיין דק"ק דעברעצין, ורבי חזקיה פייבל רוזנברג ראב"ד דעברעצין-ברוקלין.

4)
כתב סמיכה בכתב יד וחתימת רבי בנימין שלמה צבי שטראסר אב"ד דעברעצין – נכד בעל כתב סופר (אביו היה חתן הכתב סופר), וחתן דודו רבי יעקב עקיבא סופר בן הכתב סופר, למד אצל דודו השבט סופר, משנת תרס"ב אב"ד דברצין.
5) כתב סמיכה בכתב יד וחתימת רבי יהודה ליב וויינברגר אב"ד ניגערעשט, משנת תרצ"א [1931].
6) כתב המלצה משובי"ם מדעברעצין המעידים שהנ"ל למד אצלם את מלאכת השו"ב והינו בקי במלאכתו.
7) כתב המלצה נוסף משובי"ם מהעיר הנ"ל.

מכתבים 1,3,4 הם על גבי אותו דף. גודל ומצב משתנים, מעט כתמים וסימני קיפול.

×