פריט : 45

עמוד התורה להרה"ק רבי יהודה צבי מראזדול. למברג תרי"ג [1853]. דפוס ראשון.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000

עמוד התורה להרה"ק רבי יהודה צבי מראזדול. למברג תרי"ג [1853]. דפוס ראשון.

רמזים בקבלה וביחודים וכוונות בקריאת שמע 'הפלא ופלא' (כלשון הרה"ק מצאנז) מאת הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין מרוזדול.
 מעבר לשער הסכמת מחותנו הרה"ק רבי חיים מצאנז לבנו רבי יחזקאל אב"ד רוזדול ולימים בשינאווא – חתן המחבר בענין רצונו וחפצו לראות את הכתבים יוצאים לאור עולם הכתבים וכן בענין קביעת שם החיבור 'עמוד התורה'.
בעמוד האחרון דברי האשה הנעצבת אלמנת הרב המחבר מרת שרה בת הרה"ק רבי צבי הירש מזיזידטשוב.
למברג תרי"ג [1853]. דפוס ראשון. [1], צג [צ"ל: פא] דף. 23 ס"מ. בדפים בודדים חורי עש זעירים. כרוך בכריכת עור חדשה מרשימה.

הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא כותב בהקדמת ספר תולדות יצחק שדודו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מסוואליווע תלמיד המחבר ערך את הכתבים לדפוס [ראה הגהות ממנו על ספר הרוקח להלן מס' 166]
סטפנסקי ספרי חסידות 465.

×