פריט : 188

מכתב נדיר בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יוסף מקוידנוב. תרס"ט [1909]
מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יוסף ב"ר אהרן מקוידנוב אל חתנו הרה"ק רבי מנחם נחום מקנטיקוזיבה.
האדמו"ר רבי יוסף פרלוב מקוידנוב (תרי"ד - תרע"ו) בן האדמו"ר רבי אהרן מקוידנוב וחתן דודו זקנו רבי נח מהורדישץ. דור שישי למייסד השושלת רבי מרדכי מלכוביץ. משנת תרנ"ז על מקום אביו הגדול בקודינוב והקים בה ישיבה גדולה וחשובה. דבק במנהגי קוידנוב שהנהיג אביו, אם כי תפילתו הייתה בלחש ולא כדרך צדיקי קרלין. תורתו בספר מנחת יוסף
גלויית דואר: 914 ס"מ. עם קמטי קיפול. מכתבים ממנו נדירים ביותר.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,000 - $3,000

מכתב נדיר בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יוסף מקוידנוב. תרס"ט [1909]

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יוסף ב"ר אהרן מקוידנוב אל חתנו הרה"ק רבי מנחם נחום מקנטיקוזיבה.
האדמו"ר רבי יוסף פרלוב מקוידנוב (תרי"ד – תרע"ו) בן האדמו"ר רבי אהרן מקוידנוב וחתן דודו זקנו רבי נח מהורדישץ. דור שישי למייסד השושלת רבי מרדכי מלכוביץ. משנת תרנ"ז על מקום אביו הגדול בקודינוב והקים בה ישיבה גדולה וחשובה. דבק במנהגי קוידנוב שהנהיג אביו, אם כי תפילתו הייתה בלחש ולא כדרך צדיקי קרלין. תורתו בספר מנחת יוסף
גלויית דואר: 914 ס"מ. עם קמטי קיפול. מכתבים ממנו נדירים ביותר.

×