פריט : 175

שו"ת הרשב"א: בולוניא רצ"ט [1539]. דפוס ראשון. אלף רנ"ה שאלות ותשובות לרבינו

מחיר פתיחה: $2,500
|
הערכה: $4,000 - $6,000

שו"ת הרשב"א: בולוניא רצ"ט [1539]. דפוס ראשון.

אלף רנ"ה שאלות ותשובות לרבינו שלמה בן אדרת – הרשב"א.

תשובות הרשב"א הם מספרי היסוד של ספרות התשובות וספרי ההלכה בכלל, כידוע חלקו הגדול של ספר בית יוסף מבוסס על תשובות הרשב"א.
בולוניא (איטליה) רצ"ט [1539]. דפוס ראשון.
[16], [א-] ריד [צ"ל: ריא]-] רטז [צ"ל:רטו] דף 30 ס"מ. ספירת הדפים הראשונה כוללת מפתחות עם שער נפרד. נקבי עש בשוליים הפנימיים, חלקם שוקמו. דף אחרון משוקם, כריכת עור חדשה נאה.
בדף האחרון חתימות צנזורים מהשנים:1593, 1613. בתחילת הספר חתימות איטלייאניות: יעקב חיים ן' יחייא – תלמיד רבי ישמעאל ממודינא – ראה הקדמתו בראש שו"ת זרע אמת. 'בנימין יוסף חיים נחמן סופר הק"ק ואחד מן הפרנסים'.
סטפנסקי ספרי יסוד מס' 266
×