פריט : 171

מכתב בכתב יד וחתימת רבי חיים יעקב פריעד אב"ד טיסאליק והגליל. תרע"ד [1914].
אגרת שלומים בעצם כתב ידו של הגאון רבי חיים יעקב פריעד אב"ד טיסאליק והגליל.
הגאון רבי חיים יעקב פריעד בן רבי אהרן צבי פריד – רבה הראשון של מארגרטן [נשא ונתן עם החת"ס] התכתב בהלכה עם רבים מגדולי דורו – עיין שו"ת אבני צדק (או"ח ס'י כז, מח) נטע שורק (יו"ד סי' ט"ז) שו"ת מהריא"ץ (יו"ד סי' כו, לד) ושו"ת בית נפתלי (סי' לב). נפטר בשנת תרע"ז ועל מקומו ישב בנו רבי אהרן משה פריעד. [שם הגדולים מארץ הגר מערכת ח את נד].
בשולי המכתב מבקש הגרח"י לדרוש בשלום ידידו הרב הצדיק רבי משה גראס אב"ד ביקוני [מחסידי רבי צבי הירש מליסקא] וכן בשלום תלמידו רבי דוד גרינוואלד בן רבי מנחם גרשון גרינוואלד אב"ד ב' קערסטור.
טיסאליק תרל"ד[1874]. מכתב גדול: 2329 ס"מ. מעט סימני קרע בשוליים.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500

מכתב בכתב יד וחתימת רבי חיים יעקב פריעד אב"ד טיסאליק והגליל. תרע"ד [1914].

אגרת שלומים בעצם כתב ידו של הגאון רבי חיים יעקב פריעד אב"ד טיסאליק והגליל.
הגאון רבי חיים יעקב פריעד בן רבי אהרן צבי פריד – רבה הראשון של מארגרטן [נשא ונתן עם החת"ס] התכתב בהלכה עם רבים מגדולי דורו – עיין שו"ת אבני צדק (או"ח ס'י כז, מח) נטע שורק (יו"ד סי' ט"ז) שו"ת מהריא"ץ (יו"ד סי' כו, לד) ושו"ת בית נפתלי (סי' לב). נפטר בשנת תרע"ז ועל מקומו ישב בנו רבי אהרן משה פריעד. [שם הגדולים מארץ הגר מערכת ח את נד].
בשולי המכתב מבקש הגרח"י לדרוש בשלום ידידו הרב הצדיק רבי משה גראס אב"ד ביקוני [מחסידי רבי צבי הירש מליסקא] וכן בשלום תלמידו רבי דוד גרינוואלד בן רבי מנחם גרשון גרינוואלד אב"ד ב' קערסטור.
טיסאליק תרל"ד
[1874]. מכתב גדול: 2329 ס"מ. מעט סימני קרע בשוליים.

×