פריט : 167

מכתב בכתב יד רבי מנחם דייטש אב"ד פאלאנקא – נכד הגאון רבי דוד דייטש בעל אהל דוד
רבי מנחם דייטש אב"ד פאלאנקא נולד בשנת תקע"ט בעיר חדש ונתגדל בבית זקנו הגאון רבי דוד דייטש, למד גם אצל דודו המהר"ם א"ש ואצל בעל כתב סופר. משנת תר"י אב"ד גאלאנטא ומשנת תרט"ז אב"ד פאלאנקא עד פטירתו בשנת תרס"ד. הוציא לאור ספרי זקנו 'אהל דוד' ובסופו הקונטרסים אבני 'זכרון ושארית מנחם' ממנו. [החתם סופר ותלמידיו עמ' תקטז].
בראשית מכתבו מתנצל על איחור התשובה כי נסע לעסוק ברפואות ובחזרתו היה לו טרדות רבות בעניני הקהילה'ויאמין לי מכ"ה נ"י שהרב בקהילה קטנה, הוא הדיין הוא העד, הכותב, והסופר (ואינו מונה) !!!
המכתב כולל דברי תורה בלה"ק ובגרמנית. בין מזכיר חידוש, הנמצא בכתבי יד של זקנו הגאון רבי דוד דייטש.
פאלאנקא תרל"ט [1879]. דף מקופל. 3 עמ'. 1423 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200

מכתב בכתב יד רבי מנחם דייטש אב"ד פאלאנקא – נכד הגאון רבי דוד דייטש בעל אהל דוד

רבי מנחם דייטש אב"ד פאלאנקא נולד בשנת תקע"ט בעיר חדש ונתגדל בבית זקנו הגאון רבי דוד דייטש, למד גם אצל דודו המהר"ם א"ש ואצל בעל כתב סופר. משנת תר"י אב"ד גאלאנטא ומשנת תרט"ז אב"ד פאלאנקא עד פטירתו בשנת תרס"ד. הוציא לאור ספרי זקנו 'אהל דוד' ובסופו הקונטרסים אבני 'זכרון ושארית מנחם' ממנו. [החתם סופר ותלמידיו עמ' תקטז].
בראשית מכתבו מתנצל על איחור התשובה כי נסע לעסוק ברפואות ובחזרתו היה לו טרדות רבות בעניני הקהילה
'ויאמין לי מכ"ה נ"י שהרב בקהילה קטנה, הוא הדיין הוא העד, הכותב, והסופר (ואינו מונה) !!!
המכתב כולל דברי תורה בלה"ק ובגרמנית. בין מזכיר חידוש, הנמצא בכתבי יד של זקנו הגאון רבי דוד דייטש.
פאלאנקא תרל"ט [1879]. דף מקופל. 3 עמ'. 1423 ס"מ. מצב טוב.

×