פריט : 165

 הגה"ק רבי יהודה סג"ל ראזנער אב"ד סעקעלהיד בעל אמרי יהודה - קונטרס גדול בענין 'פיטום אווזים' - 21 עמ' גדולים. בכתב ידו
קונטרס רחב היקף – עשרים ואחד עמודים גדולים - בענין הלעטת תרנגולים ופיטום אווזים ובענין נאמנות גוי בכתב יד הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סעקעלהיד
הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סעקעלהיד (תרל"ט-תש"ד) מגדולי מרביצי התורה בהונגריה בדורו, והעמיד אלפי תלמידים, נודע בקדושתו, פרישותו, חסידותו וטהרתו.

הרה"ק רבי ישעיה מטשכויב התבטא עליו שעליו ניתן לראות תורה ויראה במקום אחד.
והרה"ק רבי יואל מסאטמר שהעריכו והעריצו ואף בא כמה פעמים לסעקעלהיד להתייעץ עמו, כינה אותו בכמה הזדמנויות ה'חתם סופר' של דורינו (זכות אבות  ח"ו עמ' תקט"ו)

משנת תרס"ה אב"ד סעקעלהיד ור"מ בישיבה הרמה דשם, דאג לכל מחסורם של תלמידיו כאב רחום וחינכם בדרך תלמידי הבעש"ט. הוא עצמו הרבה בטבילה במקווה ולפעמים אף כמה פעמים ביום. מכתביו נדפסו אמרי יהודה על סוגיות הש"ס, על התורה ופרקי אבות. עלה בלהבות אש השמימה יחד עם בני קהילתו ביום חג מתן תורה תש"ד.
סעקעלהיד ת"ש [1940] הקונטרס נשלח כתשובה לשאלת הגאון רבי משה שטראהלי.
 [11] דפים כתובים משני צדדים. כל דף בגודל: 2330 ס"מ בדף 10 חור קטן במרכז הדף. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $3,000 - $5,000
 הגה"ק רבי יהודה סג"ל ראזנער אב"ד סעקעלהיד בעל אמרי יהודה – קונטרס גדול בענין 'פיטום אווזים' – 21 עמ' גדולים. בכתב ידו
קונטרס רחב היקף – עשרים ואחד עמודים גדולים – בענין הלעטת תרנגולים ופיטום אווזים ובענין נאמנות גוי בכתב יד הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סעקעלהיד
הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סעקעלהיד (תרל"ט-תש"ד) מגדולי מרביצי התורה בהונגריה בדורו, והעמיד אלפי תלמידים, נודע בקדושתו, פרישותו, חסידותו וטהרתו.

הרה"ק רבי ישעיה מטשכויב התבטא עליו שעליו ניתן לראות תורה ויראה במקום אחד.
והרה"ק רבי יואל מסאטמר שהעריכו והעריצו ואף בא כמה פעמים לסעקעלהיד להתייעץ עמו, כינה אותו בכמה הזדמנויות ה'חתם סופר' של דורינו (זכות אבות  ח"ו עמ' תקט"ו)

משנת תרס"ה אב"ד סעקעלהיד ור"מ בישיבה הרמה דשם, דאג לכל מחסורם של תלמידיו כאב רחום וחינכם בדרך תלמידי הבעש"ט. הוא עצמו הרבה בטבילה במקווה ולפעמים אף כמה פעמים ביום. מכתביו נדפסו אמרי יהודה על סוגיות הש"ס, על התורה ופרקי אבות. עלה בלהבות אש השמימה יחד עם בני קהילתו ביום חג מתן תורה תש"ד.
סעקעלהיד ת"ש [1940] הקונטרס נשלח כתשובה לשאלת הגאון רבי משה שטראהלי.
 [11] דפים כתובים משני צדדים. כל דף בגודל: 2330 ס"מ בדף 10 חור קטן במרכז הדף. מצב טוב.

×