פריט : 125

תשובה בדיני טריפות בכתב יד הגאון רבי יהושע אריה ליב תוספאה אב"ד

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
תשובה בדיני טריפות בכתב יד הגאון רבי יהושע אריה ליב תוספאה אב"ד יאנאווע בעל מצפה אריה. תרל"ב [1872]
תשובה בהלכה בענין מסמר שנמצא בקורקבן מאת הגאון רבי יהושע אריה ליב תוספאה אב"ד יאנאווע. 
הגאון רבי יהושע ליב תוספאה אב"ד יאנובה בנו של הגאון רבי שמואל אביגדור תוספאה, השלים את פירושו של אביו תנא תוספאה על תוספתא זבחים וכן חיבר את ה'מצפה אריה' הנדפס בשולי התוספתא שם. נודע כגאון מופלג. 
 
×