פריט : 116

הגר"א. ספר הצבא. שקלוב תקס"ג [1803] עם ברייתא דל"ב מדות וביאור על

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $750 - $1,000
הגר"א. ספר הצבא. שקלוב תקס"ג [1803] עם ברייתא דל"ב מדות וביאור על משנת ערוגה מהגר"א.
ספר הצבא לרבינו זרחיה הלוי בעל המאור עם השגות הרמב"ן. ובסופו ברייתא דל"ב מדות שהתורה נדרשת בהן על פי נוסח הגר"א וביאור על משנת 'ערוגה' במסכת כלאים מאת הגר"א.
שקלוב תקס"ג [1803]. דפוס ראשון של הגהות וביאורי הגר"א. יב דף , 20 ס"מ. כריכת בד חדשה בצבע אדום.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 291

×