פריט : 149

מכתב נדיר מאת הרה"ק רבי מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא אבי הרה"ק רבי שלום משאץ
מכתב מאת הרה"ק מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא בו מבקש לתת לאחייניו רבי יצחק [מראדוביץ] ורבי משה אריה מטשרנוביץ בני אחיו הרה"ק רבי מאיר משאץ תואר 'רב' כדי שיוכלו להיפטר מהצבא.
הרה"ק מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא בן הרה"ק רבי יואל משאץ [חתן רבי מאיר מפרמישלאן]מילדותו בלט בקדושתו ופרישותו, משנת תרמ"ו אדמו"ר עד פטירתו בי"א סיון תרפ"ט, הצטיין בפזרנותו ונדיבותו הגדולה לצדקה.בנו הוא הרה"ק רבי שלום משאץ-לונדון.

באטשאן - רומניה תרפ"א. נייר מסמכים אישי, 1320 ס"מ. בחתימת יד קדשו. 

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $2,500
מכתב נדיר מאת הרה"ק רבי מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא אבי הרה"ק רבי שלום משאץ
מכתב מאת הרה"ק מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא בו מבקש לתת לאחייניו רבי יצחק [מראדוביץ] ורבי משה אריה מטשרנוביץ בני אחיו הרה"ק רבי מאיר משאץ תואר 'רב' כדי שיוכלו להיפטר מהצבא.
הרה"ק מרדכי יוסף משה מושקוביץ מסוליצא בן הרה"ק רבי יואל משאץ [חתן רבי מאיר מפרמישלאן]
מילדותו בלט בקדושתו ופרישותו, משנת תרמ"ו אדמו"ר עד פטירתו בי"א סיון תרפ"ט, הצטיין בפזרנותו ונדיבותו הגדולה לצדקה.
בנו הוא הרה"ק רבי שלום משאץ-לונדון.

באטשאן – רומניה תרפ"א. נייר מסמכים אישי, 1320 ס"מ. בחתימת יד קדשו. 
מצב טוב מאוד.


×