Lot : 81

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא הי"ד עבור גיסתו הרבנית חנה הופשטיין הי"ד בת הרה"ק מקוז'ניץ. 
מכתב המלצה ובקשה לעזרה מאת הרה"ק רבי רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצנא עבור גיסתו הרבנית מרת חנה הופשטיין בת הרה"ק רבי ירחימיאל משה הופשטיין מקוז'ניץ.
ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה הגיע הרבנית חנה הופשטיין מארץ ישראל לביקור אצל גיסה הרבי. ביום שני י"ב תשרי הופצץ הבנין בו התגורר האדמו"ר ובנו נפגע, הוא הובהל לבית חולים והגיסה חנה, יחד עם כלת האדמו"ר גיטל המתינו בשערי בית החולים כל הלילה לדעת מה שלום הילד ואז פגעה בהם פצצה גרמנית ומצאו את מותם, הי"ד.
הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד מפיאסצנא (תרמ"ט-תש"ד) קדוש מרחם היה ובקדושה עלה בסערה השמימה, בן הרה"ק רבי אלימלך מגרודז'יסק, מצאצאי המגיד מקוז'ניץ מצד אביו והמאור ושמש מצד אמו ועל שמו נקרא קלונימוס קלמיש, בשנות העשרים לחייו התמנה לאדמו"ר ורב בפייאסצנא עד בו יום המר ונמהר יום ד' חשון תש"ד בו הועלה על המוקד. שם עולם הקנו לו ספריו החינוכיים חובת התלמידים, הכשרת האברכים ואש קדש.
נייר מסמכים בגודל:2128 ס"מ. פיאסצנא תרצ"ב (1932), מלבד נקב של מחורר משרדי במצב טוב. נדיר מאוד.

Start price: $3,500
|
Est. Price: $6,000 - $8,000
מכתב בכתב יד הרה”ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא הי”ד עבור גיסתו הרבנית חנה הופשטיין הי”ד בת הרה”ק מקוז’ניץ. 

מכתב המלצה ובקשה לעזרה מאת הרה”ק רבי רבי קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצנא עבור גיסתו הרבנית מרת חנה הופשטיין בת הרה”ק רבי ירחימיאל משה הופשטיין מקוז’ניץ.

ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה הגיע הרבנית חנה הופשטיין מארץ ישראל לביקור אצל גיסה הרבי. ביום שני י”ב תשרי הופצץ הבנין בו התגורר האדמו”ר ובנו נפגע, הוא הובהל לבית חולים והגיסה חנה, יחד עם כלת האדמו”ר גיטל המתינו בשערי בית החולים כל הלילה לדעת מה שלום הילד ואז פגעה בהם פצצה גרמנית ומצאו את מותם, הי”ד.
הרה”ק רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי”ד מפיאסצנא (תרמ”ט-תש”ד) קדוש מרחם היה ובקדושה עלה בסערה השמימה, בן הרה”ק רבי אלימלך מגרודז’יסק, מצאצאי המגיד מקוז’ניץ מצד אביו והמאור ושמש מצד אמו ועל שמו נקרא קלונימוס קלמיש, בשנות העשרים לחייו התמנה לאדמו”ר ורב בפייאסצנא עד בו יום המר ונמהר יום ד’ חשון תש”ד בו הועלה על המוקד. שם עולם הקנו לו ספריו החינוכיים חובת התלמידים, הכשרת האברכים ואש קדש.
נייר מסמכים בגודל:2128 ס”מ. פיאסצנא תרצ”ב (1932), מלבד נקב של מחורר משרדי במצב טוב. נדיר מאוד.
×