Lot : 38

מכתב ארוך מאת הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מדוקלא הי"ד וגיסו רבי יונה ראבין

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד דוקלא (תרל"ח-תש"ב) ממלא מקום אביו הרה"ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק בדוקלא ורבה האחרון, סיפור מותו על קדוש ה' הוא נורא,הנאצים פרצו לביתו בשושן פורים ורצחו אותו בעינויים מרים לאחר שסירב לגלח את זקנו ונאבק עם רוצחיו לבל יציתו באש את ספר התורה ושאר ספרי הקדש שלו. 

בשולי המכתב כמה שורות בכתב יד גיסו רבי יונה ראבין מווישניצא, בן הרה"ק רבי נפתלי רבין מוויז'ניצא חתן הרה"ק משינאווא.  
הרה"ק רבי יעקב לייזער מפעשווארסק סיפר בטיש מלוה מוצש"ק פרשת תצוה תשל"ט שהוא הכיר את הרה"ק רבי יחזקאל שרגא בעת שבא לבקר את אחיו רבי חנה בקולשיץ ואמר שהוא היה הנכד הראשון שנקרא על שם הרה"ק משינאווא והיה צדיק גדול וקנאי גדול, ופעם אחת היה במקווה וכבר פשט את בגדיו לטבול, אך בגלל שראה שם צורת 'מגן דוד' יצא משם ואמר שהמקוה הזה טמא ומטמא. (כעץ שתול, הוצאת כולל הוראה דחסידי בעלז, תשע"ה עמ' תי, וראה: דברי חנה השלם עמ' שמ"ה).
דף מקופל. 2 עמ' כל עמ' בגודל: 2117 ס"מ. הכל בכתב ידו וחתימתו, משנת תרפ"א (1921)מצב טוב מאוד.

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000

מכתב ארוך מאת הרה”ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מדוקלא הי”ד וגיסו רבי יונה ראבין

הרה”ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב”ד דוקלא (תרל”ח-תש”ב) ממלא מקום אביו הרה”ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק בדוקלא ורבה האחרון, סיפור מותו על קדוש ה’ הוא נורא,הנאצים פרצו לביתו בשושן פורים ורצחו אותו בעינויים מרים לאחר שסירב לגלח את זקנו ונאבק עם רוצחיו לבל יציתו באש את ספר התורה ושאר ספרי הקדש שלו. 

בשולי המכתב כמה שורות בכתב יד גיסו רבי יונה ראבין מווישניצא, בן הרה”ק רבי נפתלי רבין מוויז’ניצא חתן הרה”ק משינאווא.  
הרה”ק רבי יעקב לייזער מפעשווארסק סיפר בטיש מלוה מוצש”ק פרשת תצוה תשל”ט שהוא הכיר את הרה”ק רבי יחזקאל שרגא בעת שבא לבקר את אחיו רבי חנה בקולשיץ ואמר שהוא היה הנכד הראשון שנקרא על שם הרה”ק משינאווא והיה צדיק גדול וקנאי גדול, ופעם אחת היה במקווה וכבר פשט את בגדיו לטבול, אך בגלל שראה שם צורת ‘מגן דוד’ יצא משם ואמר שהמקוה הזה טמא ומטמא. (כעץ שתול, הוצאת כולל הוראה דחסידי בעלז, תשע”ה עמ’ תי, וראה: דברי חנה השלם עמ’ שמ”ה).
דף מקופל. 2 עמ’ כל עמ’ בגודל: 2117 ס”מ. הכל בכתב ידו וחתימתו, משנת תרפ”א (1921)מצב טוב מאוד.
×