Lot : 144

אמריקנה. שו"ת פני אריה. אמשטרדם תק"נ [1790] – טופס מרשיםשאלות ותשובות פסקים

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200

אמריקנה. שו”ת פני אריה. אמשטרדם תק”נ [1790] – טופס מרשים

שאלות ותשובות פסקים וביאורים, מאת רבי אריה ליב ברסלא אב”ד עמדין ורוטרדם.

אחת התשובות המרתקות בספר היא התשובה שנדפסה בסימן מ”א בענין נדיב בשם ר’ חיים מהעיר פילדלפיה שבאמריקה שנענה לבקשת המחבר ושלח תרומה לאיש נצרך, בתחילת התשובה משבח המחבר את הנדיב האמריקאי במלים אלו “שמחתי מאוד על נדבת לבב האיש ההוא ועל תכונתו הטובה”.
הנדיב הנ”ל הוא היהודי המפורסם חיים סולומון, בנקאי יהודי אמריקאי שהיגר מפולין לאמריקה והתיישב בפילדלפיה שנטל חלק פעיל במלחמת העצמאות האמריקאית. (עיין: אוצר ישראל ח”ז עמ’ 131).
אמשטרדם תק”נ [1790]. מהדורה ראשונה. [3], קו דף. 30 ס”מ. עותק מרשים ביותר, נייר לבן עבה, שוליים רחבים, במצב מושלם.
המחבר נשא ונתן בהלכה עם גדולי חכמי דורו: רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה, רבי ישעיה פיק ברלין, רבי דוד טעביל אב”ד ליסא ורבי מאיר פוזנר בעל ספר בית מאיר.
×