Lot : 118

מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ רבי יוסף יצחק שניאורסון מעון המרפא: פערכטאלדסדארף (אוסטריה) תרח"ץ.

Start price: $700
|
Est. Price: $1,000 - $1,500

מכתב מאת האדמו”ר הריי”ץ רבי יוסף יצחק שניאורסון 


מעון המרפא: פערכטאלדסדארף (אוסטריה) תרח”ץ.
נהניתי לקרא דברי ברכותיהם אשר ברכוני בעת התוועדותם בשמחת מרעים האמורה בברכת רפואה שלמה ואען אחריהם אמן כה יאמר ה’ וישלח לי השם יתברך רפואה שלמה בקרוב כחפץ וברכת ידידינו אנ”ש שי’.

מכתב ברכה לרגל סיום מסכת מאת כ”ק האדמו”ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש
המכתב נשלח ממעון המרפא פערכטאלדסדארף שם שהה הריי”צ בתקופה זו לעסוק ברפואות. על תקופת שהותו שם, עיין: אדמורי”י חב”ד ויהדות אוסטריה עמ’ 155-181.
×