Lot : 107

מכתב ארוך ומעניין בכתב יד האדמו"ר רבי מאיר'ל מאמשינוב בענין הקמת ישיבתו בארץ ישראל.

הישיבה נוסדה בחולון כדי להוות מגדלור לקירוב רחוקים, אך "לא זכינו והנסיון לא הצליח ההכרח לא יגונה ועלי להשלים אתכם" שהישיבה תעבור לבני ברק, אך בתנאי שבאמת יש מקום וצורך לפתוח בה עוד ישיבה.
האדמו"ר כותב שהוא מבין שמה שמכריע את הכף אצל החסידים הוא לפתוח את הישיבה במקום שיהיה נח לאדמו"ר ולמשפחתו בעת שיעלו ארצה, אך הוא מדגיש שזה אצלו לא שיקול בכלל, רק הישיבה צריכה לקום במקום שיש צורך ובמקום שיש תלמידים הגונים.
[1] דף 3118 ס"מ. אגרת אויר משנת תשט"ז. מכתב ארוך ומפורט, כולו בכתב יד קדשו.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
מכתב ארוך ומעניין בכתב יד האדמו”ר רבי מאיר’ל מאמשינוב בענין הקמת ישיבתו בארץ ישראל.


הישיבה נוסדה בחולון כדי להוות מגדלור לקירוב רחוקים, אך “לא זכינו והנסיון לא הצליח ההכרח לא יגונה ועלי להשלים אתכם” שהישיבה תעבור לבני ברק, אך בתנאי שבאמת יש מקום וצורך לפתוח בה עוד ישיבה.
האדמו”ר כותב שהוא מבין שמה שמכריע את הכף אצל החסידים הוא לפתוח את הישיבה במקום שיהיה נח לאדמו”ר ולמשפחתו בעת שיעלו ארצה, אך הוא מדגיש שזה אצלו לא שיקול בכלל, רק הישיבה צריכה לקום במקום שיש צורך ובמקום שיש תלמידים הגונים.
[1] דף 3118 ס”מ. אגרת אויר משנת תשט”ז. מכתב ארוך ומפורט, כולו בכתב יד קדשו.
האדמו”ר רבי מאיר מאמשינוב בן האדמו”ר רבי שמעון שלום מאמשינוב בן אחר בן לרבי יצחק מווארקא נולד בפשיסחא בשנת תרמ”א, נמלט לשנחאיי עם גולי וילנא עד הגיעו לארצות הברית שם סייע לאביו לשקם את חסידות אמשינוב לאחר המלחמה, משנת תשי”ד אדמו”ר על מקום אביו, עלה ארצה ובה נפטר בשנת תשל”ו. 
×