פריט : 52

ספר ברכת דוד להגה"ק מבוטשאטש. דפוס ראשון. לבוב [תר"ה, 1845] ביאורים לספר

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
ספר ברכת דוד להגה"ק מבוטשאטש. דפוס ראשון. לבוב [תר"ה, 1845]

ביאורים לספר בראשית על דרך החסידות מאת הגאון הקדוש רבי אברהם דוד ווארמהן אב"ד בוטשאטש. 

הגאון הקדוש מבוטשאש (תקל"א-תר"א) בעל אשל אברהם, דעת קדושים, ועוד. מגדולי הפוסקים האחרונים, ומגדולי צדיקי החסידות, אליה התקרב בהשפעתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, דברי תורתו ארכו שעות רבות, ופעמים שסעודה שלישית הסתיימה לפנות בוקר, כמו כן היה נוהג להאריך בתפילה שנמשכה עד למחצית היום. חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה, ספרו הגדול והעיקרי על התורה הוא 'ברכת דוד'.

שנת הדפוס בשער: תקס"ה ובשנה הלועזית: 1800 שני התאריכים אינם נכונים, והתאריך הנכון הוא: תר"ה כנרמז באותיות הגדולות שבקולופון. הזיופים נעשו כנראה מחמת המשכילים שרדפו את תנועת החסידות בגאליציה באותם ימים. על כך ועוד כמה שינויים טיפוגראפיים בשער הספר ראה: יערי, בית הדפוס של הרבנית יהודית רוזאניש, קרית ספר יז עמ' 107.

לבוב (תקס"ה) [תר"ה]. [2], קפב
דף 22.5 ס"מ. השער וההקדמה נדפסו על נייר כחול, שאר הספר על נייר ירקרק. שיקומים קלים בשער, מצב טוב, כריכה חדש עם גב עור נאה. 

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 100
×