פריט : 98

מכתב מאת הגאון בעל 'שדי חמד'

 

אל רבי עקיבא יוסף שלזינגר. תרנ"ג [1893]

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $3,000 - $5,000

מכתב מאת הגאון בעל 'שדי חמד'

 

אל רבי עקיבא יוסף שלזינגר. תרנ"ג [1893]

 

מכתב מאת הגאון הנודע רבי חיים חזקיהו מדיני אב"ד חברון בעל שדי חמד אל הגאון הירושלמי רבי עקיבא יוסף שלזינגר.
מתוכן המכתב נראה שרבי עקיבא יוסף ביקש את הסכמתו להוציא לפועל איזה ענין, ובעל 'שדי חמד' מבקש להתיישב בדבר ולהתייעץ עם גאוני דורנו.
רבי שלמה ליב בהרא"ש שד"ר חברון – הנזכר בתחילת המכתב הוא הרה"ח רבי שלמה יהודה ליב אליעזרוב, לימים רבה האשכנזי של חברון וידיד קרוב לבעל 'שדי חמד'.
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני (תקצ"ג-תרס"ה) מגדולי המחברים הספרדים ומגדולי הבקיאים בספרות התורנית, שם עולם הקנה לו ספרו הענק 'שדי חמד' שהוא כעין אנציקלופדיה תלמודית.
בעל 'שדי חמד' נולד בירושלים, בצעירותו עבר ללמוד בקושטא ולאחמ"כ התקבל לרב בקהילה היהודית בקרים, בשנת תרנ"ט חזר לירושלים ומשנת תרס"ב כיהן כרבה הראשי של חברון.
כתיבת סופר מרובעת ובחתימת ידו של השדי חמד:
הצעיר חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ ס"ט.

 

קרסו-בזאר, חצי האי קרים תרנ"ג [1893]. דף בגודל: 13×14 ס"מ, סימן קיפול לרוחב הדף.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
×