פריט : 97

הלכות שחיטות ובדיקות עם כתב סמיכה בכתב יד רבי חנניה אלחנן כהן אב"ד פירנצי –

תלמידו המובהק של המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון'. פירנצי תקפ"ח [1828]

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

הלכות שחיטות ובדיקות עם כתב סמיכה בכתב יד רבי חנניה אלחנן כהן אב"ד פירנצי –

תלמידו המובהק של המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון'. פירנצי תקפ"ח [1828]

 

כתב סמיכה לשוחט בכתב יד נאה ומרשים, מאת רבי חנניה אלחנן כהן אב"ד ריג'ייו תלמיד המקובל האלוקי בעל 'זרע שמשון' – מצורף לכתב יד איטלקי הכולל תמצית הלכות שחיטה ובדיקות.
רבי חנניה אלחנן כהן אב"ד פירנצי (תקי"א-תקצ"ד) תלמידו המובהק של המקובל האלוקי רבי חיים שמשון נחמני בעל 'זרע שמשון', ובספריו פרסם שירי קודש מרבו ומכנהו תדיר בשם מורי ורבי, ואף את בנו קרא בשם רבו (ראה שער ספרו חנוך לנער, ויניציאה תקס"ד).
בסדר תיקון חצות שהדפיס (רג'ייו תקפ"ב, פירנצי תקפ"ו) הדפיס את קינתו של בעל 'זרע שמשון' 'במר אבכה בתוך גולה' לתשעה באב.
נולד בעיר ריג'ייו – בה כיהן רבו בעל 'זרע שמשון' כרב. הרביץ שם תורה שנים רבות והעמיד תלמידים שהיו מורי הוראות באיטליה. היה איש אשכולות, גדול בתורה, דרשן מפואר, מדקדק ומשורר, חיבר ספרים רבים (הידועים שבהם חנוך לנער וראשית לקח) לתועלת הנערים באיטליה, להדריכם בדרך התורה ויראה, ואת רובם הדפיסם בבית דפוסו בריג'ייו.
בספר זכר צדיק לברכה תולדות גדולי ישראל (טריאסטי תרי"ג) מספר רבי חננאל ניפי אב"ד צינטו סיפור פלא ומופת ששמע בעצמו מרבי חנניה אלחנן על רבו המובהק בעל 'זרע שמשון' שפעם פרצה שריפה סמוך לביתו של בעל 'זרע שמשון' וכבר הגיע למרפסת ביתו והנה פתח בעל 'זרע שמשון' את חלון הבית ועמד בתפילה וישב מול הדליקה ומיד כבתה האש (תולדות גדולי ישראל, טריאסטי תרי"ג עמ' 325 אות כ"ה, וראה שם גם עמ' 104).
כתב הסמיכה מוצמד לפנקס בכתב יד, הכולל סיכום ותמצית הלכות שחיטה באיטלקית, מאת תלמידו המוסמך ר' יוסף ב"ר נתן אורויטו.
מספור דפים: כתב היד מחזיק 14 עמ' על נייר עבה ומשובח + 2 דפים גדולים מקופלים.
גודל: כתב היד  14 ס"מ. כתב הסמיכה: 22×13 ס"מ.
מצב: טוב, כרוך בכריכת חצי עור חדשה נאה.
…………………………………
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
 
 
 
 
×